Het bevorderen van autonomie in online gezondheidscommunicatie

Gepubliceerd op 09 februari 2018 – Online leefstijl interventies kunnen effectiever zijn wanneer ze gebruik maken van een autonomie-bevorderende communicatiestijl. Op dit moment bestaan er echter geen gevalideerde meetinstrumenten om te meten in welke mate dit soort interventies door de gebruiker als autonomie-bevorderend worden ervaren. Daarom ontwikkelde en valideerde ACHC-onderzoeker Eline Smit samen met collega’s een nieuw meetinstrument. De Virtual Care Climate Questionnaire (VCCQ) bestaat uit items die ontwikkeld zijn op basis van bestaande vragenlijsten en gesprekken met experts en die gepre-test zijn onder experts en potentiele doelgroepen. De VCCQ is gevalideerd in de context van online interventies gericht op het verminderen van de consumptie van alcohol (Studie 1; N=230) en cannabis (Studie 2; N=228). Gebaseerd op Item Response Theory analyses bleven er 15 items in de vragenlijst over. Over het algemeen genomen liet de vragenlijst de verwachtte eigenschappen zien en vertoonde deze de verwachtte relaties met andere theoretische concepten. De auteurs concluderen daarom dat deze eerste versie van de VCCQ voldoende betrouwbaar en valide is. Deze versie kan (voorzichtig) worden gebruikt in toekomstig onderzoek en in de praktijk van online gezondheidscommunicatie om te meten in welke mate deze vorm van communicatie door de gebruiker als autonomie-bevorderend worden ervaren. Zowel een Engelse als Nederlandse versie van de vragenlijst kan bij de auteurs worden opgevraagd.

Het volledige artikel is hier te vinden.