Het beoordelen van de betrouwbaarheid van online health informatie: de rol van gezondheidsvaardigheden

Bijna twee op de drie mensen zoekt gezondheidsinformatie online. Hiermee is het internet een van de belangrijkste gezondheidsinformatiebronnen. In veel gevallen gaan mensen na een dergelijke zoeksessie niet naar een arts om de accuraatheid van de door hen gevonden informatie te controleren, waardoor de kans bestaat dat verkeerde of onvolledige informatie wordt gebruikt. Onderzoek naar gezondheidswebsites heeft aangetoond dat de kwaliteit van online informatie zeer uiteenloopt, waardoor de vaardigheid om de betrouwbaarheid van gezondheidswebsites te beoordelen essentieel is.

Inmiddels is bekend dat mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden minder vaak naar informatie zoeken, maar deze vooral ook minder goed begrijpen en toepassen. Er is echter nog weinig bekend over de relatie tussen gezondheidsvaardigheden en de evaluatie van informatie. Het doel van dit onderzoeksproject is het onderzoeken van de interactie tussen de kwaliteit van gezondheidswebsites en iemands gezondheidsvaardigheid in iemands vermogen om online gezondheidsinformatie te beoordelen. Een deel van het project onderzoekt daarom in hoeverre de kwaliteit van online health informatie samenhangt met de gepercipieerde kwaliteit. Daarnaast wordt gekeken welke criteria mensen gebruiken om gezondheidsinformatie te beoordelen. Een ander deel van het project richt zich op de specifieke rol die gezondheidsvaardigheden spelen in dit proces. In theoretisch opzicht geeft dit project meer inzicht in de communicatieprocessen die een rol spelen bij het beoordelen van online gezondheidsinformatie en de specifieke rol van gezondheidsvaardigheid in deze context. Voor de praktijk is dit onderzoek relevant aangezien het communicatieprofessionals en beleidsmakers inzicht biedt in de wijze waarop iemands vaardigheid om informatie te beoordelen kan worden vergroot.

Onderzoeksteam: Dr. Nicola Diviani
Prof. Julia van Weert
Prof. Bas van den Putte
Status: Lopend sinds november 2013
Financiering: Swiss National Science Foundation