Het begrijpen van suboptimale richtlijn naleving onder praktijkondersteuners

Gepubliceerd op 21 mei 2017 – Praktijkondersteuners werkzaam in de Nederlandse huisartsenpraktijk leven evidence-based richtlijnen voor de behandeling van stoppen met roken suboptimaal na. Het begrijpen van de factoren die hun suboptimale naleving verklaren is belangrijk om interventies te kunnen ontwikkelen die richtlijn naleving kunnen bevorderen en het stopsucces van patiënten kunnen vergroten. Om die reden hebben ACHC-onderzoeker Eline Smit en collega’s het verband onderzocht tussen verschillende socio-cognitieve en andere factoren, en de richtlijn naleving van praktijkondersteuners in het algemeen (d.w.z. algehele naleving) en naleving van elk van de richtlijn stappen in het bijzonder (d.w.z. stap-naleving). Er werd een dwarsdoorsnede onderzoek gedaan onder 157 praktijkondersteuners, gebruik makend van online vragenlijsten. Gemiddeld werden vijf van de negen richtlijn stappen nageleefd, en stap-naleving varieerde van 34% tot 75%. Gevonden werd dat algehele naleving geassocieerd was met een hoge mate van eigen-effectiviteit in het gebruiken van een richtlijn, terwijl stap-naleving daarnaast ook verband bleek te hebben met het besteden van meer tijd aan counseling. Verder werden er positieve verbanden gevonden tussen eigen-effectiviteit (8/9 stappen) en waargenomen voordelen (7/9 stappen) en stap-naleving. Concluderend bevestigde deze studie de suboptimale richtlijn naleving onder praktijkondersteuners, en werden verbanden gelegd tussen socio-cognitieve (eigen-effectiviteit en waargenomen voordelen) en andere factoren (tijd besteed aan counseling), en richtlijn naleving. Gedetailleerd inzicht in deze factoren biedt voorlopige handvaten voor de ontwikkeling van interventies gericht op het verbeteren van de naleving van praktijkondersteuners van evidence-based richtlijnen voor de behandeling van stoppen met roken.

Het project waar deze studie deel van uitmaakt wordt gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

Meer weten? De Ruijter D, Smit ES, De Vries H, & Hoving C. (in press). Dutch practice nurses’ adherence to evidence-based smoking cessation treatment guidelines. Family Practice

Link: klik hier