Het automatisch beoordelen van gezondheidssites

Gepubliceerd op 1 maart 2021 – ACHC onderzoekers hebben onlangs een onderzoek gepubliceerd waarin zij machine learning toepasten op online berichten over vaccinaties. Uit de studie, gericht op kindervaccinaties, bleek dat het mogelijk is om een computer zo te trainen dat deze vervolgens zelf betrouwbaar kan bepalen of online teksten betrouwbare informatie bevatten of niet.

Het internet biedt burgers een oneindige hoeveelheid informatie aan, maar lang niet al deze informatie is betrouwbaar of correct. Omdat het evalueren van online informatie vaak ingewikkeld is, wilden ACHC onderzoekers Corine Meppelink, Hanneke Hendriks, Julia van Weert en Eline Smit onderzoeken of deze beoordeling ook op een automatische manier kan – door de computer dus. Hiervoor werden bestaande teksten over kindervaccinaties van het internet gehaald en gecodeerd. Vervolgens werden, in samenwerking met collega’s Damian Trilling en Anqi Shao, met behulp van machine learning verschillende modellen getraind om deze beoordeling automatisch te kunnen uitvoeren.

In de testfase bleek vervolgens dat een computer goed in staat is om betrouwbare van minder betrouwbare informatie te onderscheiden. Dit gold met name voor betrouwbare informatie; deze werd door de computer veelal goed geclassificeerd als betrouwbaar. Dat gold niet alleen voor kindervaccinaties, maar ook voor online teksten over de HPV vaccinatie – wat de conclusies van het onderzoek sterker maakt omdat de modellen niet op deze teksten zijn getraind, maar alleen getest. Het automatisch bestempelen van onbetrouwbare informatie als ‘onbetrouwbaar’ bleek lastiger, waarschijnlijk doordat dit type informatie gevarieerder is.

De studie is een eerste aanzet tot het automatisch classificeren van online gezondheidsinformatie. In de toekomst zou het goed zijn als de modellen ook op andere teksten zouden worden getraind en getest. Uiteindelijk zou dit de basis kunnen vormen voor een online tool die gebruikers helpt betrouwbare informatie te selecteren.

Link naar het artikel:

Meppelink, C. S., Hendriks, H., Trilling, D. C., van Weert, J. C. M., Shao, A., & Smit, E. S. (2020). Reliable or not? An automated classification of webpages about early childhood vaccination using supervised machine learning. Patient Education and Counseling. https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.11.013