Hendriks, H. (2016). Praten over alcohol: Is spreken zilver en zwijgen goud? In-Mind Magazine.

Abstract: Veel gezondheidscampagnes om jongeren te laten minderen met alcohol, roken, of drugs blijken slecht of niet te werken. Zo leidde de National Youth Anti-Drug Media Campaign in de Verenigde Staten, welke ongeveer 1 miljard dollar kostte, tot geen enkel gewenst effect en wilden jongeren na de campagne zelfs liever marihuana gebruiken dan ervoor. Om campagnes te verbeteren, zetten sommige instanties gesprekken tussen jongeren op touw om het ongezonde gedrag te bespreken. Zo zullen ze elkaar stimuleren om zich gezonder te gedragen, is de gedachte. Maar is dat wel zo? Of kan het zelfs averechts werken en leiden tot meer drugs- of alcoholgebruik?