Gesprekstarter

De Gesprekstarter is een digitaal audiovisueel hulpmiddel voor het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners en oudere Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker. De Gesprekstarter is ontwikkeld door de UvA in samenwerking met KWF Kankerbestrijding, Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen en NedTalk.

De Gesprekstarter bestaat uit twee onderdelen:

  • Audiovisuele vragenlijsten over verschillende onderwerpen waarin patiënten kunnen kiezen wat zij tijdens het consult aan hun zorgverlener willen vragen.
  • Voorlichtingsvideo’s waarin informatie over dezelfde onderwerpen wordt gegeven.