Grote Europese beurs naar preventie van overgewicht voor Hans Brug

Gepubliceerd op 21 mei 2018 – Hans Brug heeft van de Europese Commissie 9.5 miljoen euro ontvangen voor onderzoek naar het bestrijden van (ernstig) overgewicht onder jongeren. In een groot consortium van 14 universiteiten en organisaties in Europa, Zuid-Afrika, Australie en de Verenigde Staten zal intensief worden samengewerkt met jongeren om nieuwe manieren te vinden om hun gezondheid te bevorderen door in te grijpen op macro niveau en de politieke agenda te beïnvloeden. Vanuit de Universiteit van Amsterdam zijn Hans Brug (decaan en hoogleraar binnen ACHC) en Christian Bröer (afdeling Sociologie) betrokken bij een deelproject naar co-creatie, waarbij tesamen met jongeren wordt gekeken naar hun dagelijkse leefwereld en welke sociale factoren hun leven en gezondheid negatief beïnvloeden.

In dit project worden jongeren gevraagd actief onderzoek te doen naar het eigen leefomgeving, zoals het maken van verslagen en video’s, en proberen zij andere jongeren te werven voor het project. Door een combinatie van de ervaringskennis van deze jongeren en wetenschappelijke kennis worden vervolgens collectieve maatregelen ontwikkeld om (ernstig) overgewicht onder jongeren te bestrijden en te voorkomen, zoals het beïnvloeden van de buitenomgeving (meer speelruimtes) als de politieke omgeving (zoals het maken van beleid rondom suikertax).

Meer informatie is hier te lezen