Gezondheidswebsite op maat heeft positieve effecten voor patiënten met kanker

Gepubliceerd op 17 maart 2019 – In de afgelopen jaren is het aantal en gebruik van gezondheidswebsites enorm gegroeid. UvA promovendus Minh Hao Nguyen onderzocht hoe informatie op gezondheidswebsites verbeterd kan worden

om oudere patiënten (65+) met kanker te ondersteunen in hun gesprekken met zorgverleners. Nguyen onderzocht of aanpassen van het presentatieformat van online gezondheidsinformatie patiënten zou helpen om de informatie beter te onthouden, hun angst te verminderen en tevredenheid met de informatie te verbeteren.

Zij voerde vijf studies uit (twee experimentele studies, twee veldstudies, en een websiteontwikkelingsstudie) onder ruim 1200 mensen. Een deel van de respondenten kreeg een website op maat te zien waarop zij het presentatieformat naar eigen voorkeur konden aanpassen, met behulp van tekstuele, visuele en audiovisuele elementen op de website. De overige respondenten kregen een standaard website te zien met alleen tekst, tekst met afbeeldingen, tekst met video, of alle presentieformats.

Uit de experimenten onder de gewone bevolking bleek dat zowel jongvolwassenen (25-45) als ouderen (65+) meer tevreden waren met de website op maat. Tevens wisten ouderen meer te onthouden van de website op maat dan van de standaard website. Uit de veldstudies onder nieuw gediagnosticeerde patiënten met kanker bleek dat jongere patiënten meer tevreden waren met de website op maat. Ook voelden zij zich minder angstig na afloop van een consult wanneer zij een website op maat hadden gezien. Hoewel deze resultaten niet waren gevonden voor oudere patiënten (65+), stelden zij de mogelijkheid persoonlijke voorkeuren aan te passen wel erg op prijs omdat zij informatie gedoseerd tot zich konden nemen.

Met haar onderzoek laat Nguyen zien dat het aanpassen van online gezondheidsinformatie op persoonlijke voorkeuren een veelbelovende strategie is om de effectiviteit van deze informatie voor patiënten met kanker te optimaliseren, ongeacht hun leeftijd. De resultaten van het onderzoek zijn dan ook relevant voor communicatiewetenschappers en interventie designers bij het ontwikkelen van effectieve online gezondheidsinformatie voor patiënten in een digitaal tijdperk.

Nguyen promoveert op 25 april 2019. Voorafgaand wordt op 23 april een ACHC symposium georganiseerd rondom de rol van visuele elementen bij gezondheidscommunicatie.

Dit onderzoek werd financieel mogelijk gemaakt door KWF kankerbestrijding. Het project was een samenwerking tussen de Amsterdam School of Communication Science/ASCoR en de afdeling Medische Psychologie van het Academic Medical Center (AMC). Het proefschrift werd begeleid door prof. dr. Julia van Weert (UvA), prof. dr. Ellen Smets (AMC-UvA), prof. dr. Eugène Loos (uvA) and dr. Nadine Bol (UvA).

Meer informatie over het promotieonderzoek: klik hier

Meer informatie over het symposium ‘Gezondheid in Beeld’: klik hier