Gezondheidsbevordering van laaggeletterde jongeren: effecten van een school interventie gericht op roken en drinken

Laag opgeleide jongeren met leerproblemen drinken en roken meer dan andere jongeren. Hoe kan deze doelgroep effectief worden voorgelicht over alcohol en tabak? Dit wordt binnen dit project onderzocht bij 12- tot 15-jarigen in het praktijkonderwijs en VMBO basis/kader met leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).
In dit project zijn zeven experimenten uitgevoerd naar alcohol- of tabaksvoorlichting onder praktijkonderwijs leerlingen of LWOO-leerlingen op het VMBO. Er zijn drie onderzoekslijnen binnen dit project:
(1) Is narratieve of informatieve voorlichting effectiever? Er is ook gekeken naar de combinatie van informatieve voorlichting met testimonials.
(2) is geschreven of audiovisuele voorlichting effectiever?
(3) Zijn kortere zinnen of langere zinnen met connectieven effectiever? (Nb: connectieven zijn woorden die zinnen verbinden en het causale verband aangeven  tussen de twee delen van de nieuwe gecombineerde zin).

 

Onderzoeksteam: Simon Zebregs (promovendus)
Dr. Anneke de Graaf (PostDoc)
Prof. Bas van den Putte en Prof. Peter Neijens (promotoren)
Status: Afgerond, zie proefschrift Is it how we tell them about alcohol? The role of presentation formats in health education materials for lower educated students
Financiering: NWO (Programma  Begrijpelijke Taal)