Geringe aandacht voor leeftijdskenmerken van oudere patiënten tijdens medisch overleg

Gepubliceerd op 30 november 2018 – Besluitvorming rondom de behandeling bij kanker is een complexe aangelegenheid waarbij er tussen specialisten uit verschillende disciplines gecommuniceerd wordt. Sifra Bolle onderzocht hoe kwetsbaarheid of vitaliteit van de patient hier een rol bij speelt

Door middel van observaties van multidisciplinaire overleggen in vijf Nederlandse ziekenhuizen hebben de auteurs in kaart gebracht hoe het besluitvormingsproces verloopt voor 171 oudere patiënten (≥ 70 jaar)  met darmkanker. Daarnaast hebben de auteurs de inbreng van geriatrisch specialisten onderzocht. In het bijzonder hebben zij gekeken of, en zo ja hoe, de uitkomsten van een geriatrische evaluatie die tot doel heeft om de kwetsbaarheid of vitaliteit van oudere patiënten in kaart te brengen in de besluitvorming werd betrokken.

De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn dat verschillende stappen uit het besluitvormingsproces worden overgeslagen. Zo bleek dat er vaak maar één mogelijke behandeloptie besproken wordt. Daarnaast vonden de auteurs dat individuele kenmerken van de patiënten en de voorkeuren van de patiënten zelf vaak buiten beschouwing worden gelaten. Ten slotte werd er nauwelijks verwezen naar geriatrische evaluatie of de uitkomsten daarvan en was de bijdrage van geriatrisch specialisten aan de communicatie tijdens het multidisciplinair overleg beperkt.

Meer inbreng van geriatrisch specialisten als belangenbehartiger van de oudere patiënt tijdens multidisciplinaire overleggen en, indien van toepassing, het meenemen van de uitkomsten van een geriatrische evaluatie in de besluitvorming, levert betere patiëntgerichte zorg op, stellen de auteurs. Daarnaast bevelen de auteurs een meer gestructureerd besluitvormingsproces aan met aandacht voor de leeftijdsgerelateerde kenmerken en wensen van de oudere patiënt.

Het onderzoek werd gefinancierd door de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) en KWF.

Meer lezen? Bolle S, Smets EMA, Hamaker ME, Loos EF, van Weert JCM (in press). Medical decision making for older patients during multidisciplinary oncology team meetings. J Geriatr Oncol 2018.

Klik hier voor het artikel.