Generieke richtlijnmodule Taalbarrières in de zorg en het sociaal domein

In Nederland wonen bijna 2,5 miljoen mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Onder hen zijn veel mensen met wie zorgverleners niet of niet optimaal kunnen communiceren zonder taalondersteuning.

In dit project ontwikkelt een richtlijnwerkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van professionals uit de zorg en het sociaal domein, patiënten, cliënten en tolken een richtlijnmodule. Deze module zal antwoord geven op vragen als: wanneer is een professionele tolk nodig?, in welke situaties kan een vertaalprogramma of -apparaat helpen?, wat zijn de voor- en nadelen van deze instrumenten en hoe kun je ermee werken?

De richtlijnmodule gaat professionals, patiënten en cliënten ondersteunen bij het kiezen van een methode wanneer er sprake is van een taalbarrière en biedt praktische handvatten voor het gebruik van de verschillende methoden.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en Amsterdam UMC. Meer informatie over het project is hier te vinden.

Onderzoeksteam:

Status: Lopend sinds oktober 2022
Financiering: ZonMw