Gedragsinterventies met affectieve elementen effectief in het verminderen van zitgedrag

Gepubliceerd op 27 mei 2020 – Zitgedrag is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. In een recent gepubliceerd onderzoek met ACHC-onderzoeker Gert-Jan de Bruijn werd drie verschillende interventies getoetst om zitgedrag te verminderen in kantoormedewerkers in West-Canada.

Veranderingstechnieken om gezond gedrag te stimuleren zijn tot op heden nog zeer zelden toegepast in interventies die als doel hebben om mensen minder te laten zitten. Uit eerder onderzoek weten we echter wel dat een aantal technieken effectief zijn om mensen meer te laten bewegen, zoals het stimuleren van zelfregulatie  (‘om 12u en 16u ga ik een kwartier wandelen in plaats van zitten’, ‘het installeren van een app om zitgedrag bij te houden’), het benadrukken van negatieve gezondheidsconsequenties (‘door minder te zitten, verlaag je je kans op overgewicht’), of het koppelen van emotionele gevolgen aan het nieuwe gedrag (‘door minder te zitten, zul je je snel beter voelen’). In deze interventie werd dus getracht te kijken welke van deze drie technieken het meest effectief was om zitgedrag te veranderen.

Bedrijven werden willekeurig toegewezen aan een van deze drie condities. Binnen elke conditie werden een drietal sessies gehouden met medewerkers, waarin deze strategieën werden benadrukt. Er werden in totaal vier metingen verricht: voorafgaand aan de interventie, en 4, 8, en 12 weken na de interventie. De groep die de emotionele gevolgen hadden gelezen, zaten per week minder dan de andere twee groepen. Dit was het geval voor de meting op 4 weken en op 8 weken. Echter, 12 weken na de interventie waren deze positieve effecten weer verdwenen.

De belangrijkste conclusie die wordt getrokken is dat affectieve strategieën een positieve invloed hebben om zitgedrag op korte termijn te verminderen. De interventie werd uitgevoerd in samenwerking met wetenschappers uit Canada, Engeland, en de Verenigde Staten en is geregistreerd bij ClinicalTrials.

Meer lezen? Lithopoulos, A., Kaushal, N., Beauchamp, M. R., Conner, M., De Bruijn, G., Latimer-Cheung, A. E., & Rhodes, R. E. (2020). Changing Sedentary Behavior in the Office: A Randomised Controlled Trial Comparing the Effect of Affective, Instrumental, and Self‐Regulatory Messaging on Sitting. Applied Psychology: Health and Well-Being. doi:10.1111/aphw.12202

Link naar artikel en materialen: klik hier

Link naar trial registratie: klik hier