Familielid als tolk bij de huisarts: wat vinden patiënten ervan?

Gepubliceerd op 12 februari 2017 – Veel migranten in Nederland die onvoldoende Nederlands spreken nemen een familielid mee als tolk naar het huisartsconsult. Hoewel dit een goede oplossing lijkt te zijn, kan de aanwezigheid van de niet-professionele familietolken soms juist extra belemmeringen opwerpen: ze vertalen niet alle informatie (correct) en kunnen hun eigen belangen nastreven in het gesprek. Echter, het perspectief van de patiënt op de rol van de familietolk in huisartsconsulten is tot nu toe onderbelicht gebleven. In een kwalitatieve interviewstudie door Rena Zendedel en collega’s zijn 21 Turks-Nederlandse migrantpatiënten gevraagd naar hun ervaringen met getolkte gesprekken door een familielid.

Hierbij hebben zij vooral gekeken naar de verwachte rol van de tolk in het gesprek, het vertrouwen in de tolk, en de ervaren controle van de patiënt in het gesprek. Uit de interviews bleek dat patiënten voornamelijk de rol van belangenbehartiger van hun familielid verwachten. Daarnaast hebben ze veel vertrouwen in hun familielid als tolk, omdat ze er vanuit gaan dat de familietolken in hun belang zullen handelen. Hoewel de patiënten aangaven dat hun familieleden vaak het woord voeren en zich als primaire gesprekspartner opstellen, voelden de patiënten zich niet overheerst door hun familieleden.

Het huidige onderzoek laat zien dat het belangrijk is om het perspectief van patiënten mee te nemen, aangezien hun perspectief behoorlijk kan afwijken van het perspectief van de zorgverleners, die vaak juist weinig vertrouwen hebben in familietolken en het gevoel hebben hun grip op het gesprek te verliezen door de aanwezigheid van de tolk. Door het patiëntperspectief mede te onderzoeken, kan er een completer beeld worden geschetst van onderlinge verwachtingen en verhoudingen tussen patiënten, tolken, en zorgverleners.

Meer lezen? Zendedel, R., Schouten, B. C., van Weert, J. C., & van den Putte, B. (2016). Informal interpreting in general practice: the migrant patient’s voice. Ethnicity & Health, doi: 10.1080/13557858.2016.1246939.

Link: klik hier