FamICom project: Hoe communiceren artsen met ouders van ernstig zieke kinderen in gesprekken over leven en dood?

Het doel van het FamICom project is om inzicht te krijgen in hoe dokters communiceren met ouders van ernstig zieke kinderen, over beslissingen om al dan niet af te zien van een levensondersteunende behandeling. Door het onderzoeken van deze communicatie kunnen lacunes geïdentificeerd worden en kunnen concrete verbeteringen worden aangebracht in het proces van communicatie en besluitvorming met familieleden van ernstig zieke patiënten. Hierbij worden verschillende vragen onderzocht, zoals: Welke onzekerheden bespreken dokters met ouders, als onzekerheid de enige zekerheid is? Op welke manier brengen dokters de verschillende onzekerheden ter sprake? In hoeverre wordt ouders de ruimte geboden om hun emoties te uiten in deze beladen en complexe gesprekken? En welke emoties uiten ouders doorgaans? Hoe reageren dokters op deze emoties? En in hoeverre beïnvloeden de reacties van dokters vervolgens de loop van het gesprek? Daarnaast wordt er gekeken naar de huidige opleiding van jonge dokters op het gebied van complexe communicatie en welke behoeften en wensen deze dokters zelf hebben om zich verder te ontwikkelen in het voeren van deze extreem onzekere, emotionele en complexe gesprekken.

Research team:

  • Promovenda: Sanne Prins
  • Co-promotoren: dr. Mirjam de Vos en dr. Annemiek Linn
  • Promotoren: Prof. Anton van kaam en Prof. Job van Woensel

Status: Lopend sinds september 2021
Financiering: ZonMW