Evaluatie en effectiviteit van een online informatie tool voor oudere patiënten met kanker

Gepubliceerd op 23 juni 2022 – Oudere patiënten met kanker zoeken online naar informatie over hun ziekte, maar deze informatie is vaak niet aangepast aan hun behoeften. Een recent gepubliceerde studie van ACHC onderzoeker Melanie de Looper toont aan dat een online informatie tool speciaal ontwikkeld voor ouderen met kanker positieve uitkomsten heeft. 

Wanneer oudere patiënten zoeken naar online gezondheidsinformatie kan dit negatieve gevolgen hebben doordat zij ingewikkelde of onduidelijke informatie vinden. Daarom heeft Melanie de Looper, samen met collega’s, onderzocht wat de effecten zijn van een online tool die speciaal ontwikkeld is voor ouderen met kanker, the Patient Navigator. Na verschillende ontwikkelingsfases is een definitieve versie van de Patient Navigator geëvalueerd door recent gediagnosticeerde patiënten met kanker op basis van gebruik, gebruikservaringen (tevredenheid, betrokkenheid, cognitieve load, active control, relevantie), patiënten participatie tijdens medische consulten en patiënten uitkomsten gerelateerd aan medische consulten (angst, tevredenheid en informatie onthouden). De resultaten laten zien dat de Patient Navigator veelvuldig werd gebruikt en positief werd geëvalueerd. Patiënten die de Patient Navigator gebruikten, waren minder angstig na het consult dan patiënten die de Patient Navigator niet gebruikten. Patiënten die de Patient Navigator gebruikt hebben, participeerden minder actief tijdens het consult, maar waren niet minder tevreden. Mogelijk waren informatiebehoeften van deze patiënten al vervuld door gebruik van de Patient Navigator. De positieve evaluaties van de tool en de vermindering in angst laten zien dat een tool speciaal ontwikkeld voor ouderen met kanker dient als waardevolle digitale informatiebron.

Voor meer informatie zie het volledige artikel.

Voor de Patient Navigator bezoek: www.wijzerbijkanker.nl