Etmaal van de Communicatiewetenschap 2021 (Online)

Gepubliceerd op 15 februari 2021 – Op 4 en 5 februari 2021 vond de jaarlijkse ‘Etmaal van de Communicatiewetenschap’ conferentie plaats. Deze belangrijke conferentie voor Nederlandse en Vlaamse communicatiewetenschappers vindt gewoonlijk plaats in een dynamische en levendige metropolitische omgeving (voorgaande locaties waren bijvoorbeeld Amsterdam, Gent, Antwerpen en Rotterdam).

De COVID-19 pandemie zorgde ervoor dat het NeFCA bestuur en het organiserend comité van Etmaal 2021 besloten om dit jaar uit te wijken naar een online editie van de conferentie. De uitzonderlijke omstandigheden zijn aangegrepen om tijdens deze editie een podium te bieden aan promovendi en research master studenten om hun werk te presenteren tijdens een academische conferentie.

Onze gezondheidscommunicatiewetenschappers waren goed vertegenwoordigd tijdens de ‘Health communication’ divisie groepssessies en het was erg mooi om te zien hoe onze jongste generatie de spotlight pakte om hun (belangrijke) onderzoeken te presenteren. Hieronder vindt u een overzicht van onze onderzoekers en de titel en samenvatting van hun presentatie. Neem vooral contact met hen op per e-mail wanneer u vragen heeft of meer wilt weten!

Interpersoonlijke gezondheidscommunicatie:
Alessandra Mansueto, Reinout Wiers, Julia van Weert, Barbara Schouten, Sacha Epskamp Communicatie op maat in geestelijke gezondheidszorg: is een idiografische netwerkschatting haalbaar?

Idiografische netwerkmodellen die gepersonaliseerde complexe psychopathologische mechanismen in kaart brengen kunnen worden gebruikt om communicatie in psychotherapie op maat te maken en de behandeling van psychopathologie te personaliseren. We hebben hun haalbaarheid getest in een grote simulatiestudie en hun mogelijkheden en limitaties besproken.

Contact: a.c.mansueto@uva.nl

Wai Lam Wong, Damian Trilling, Annemarie van Oosten Meer dan woorden: het gebruik van machine learning om gesprekken over seksuele gezondheid op YouTube te begrijpen

We hebben onderzocht of machine learning gedragsdeterminanten kan detecteren in gesprekken over seksuele gezondheid op YouTube. Hoewel een topic modeling benadering niet succesvol was, lijkt een op bio-informatica geïnspireerde sequentieclusteringstechniek veelbelovend voor het classificeren van ‘typen’ gesprekken.

Contact: wailam.wong@student.uva.nl

(Online) gezondheidscommunicatie en technologie:
Melanie de Looper, Julia van Weert, Barbara Schouten, Ellen Smets, Sifra Bolle De systematische ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een online gezondheidsinformatietool voor oudere patiënten bij wie onlangs colorectale kanker is vastgesteld

We ontwikkelden een tool voor dikkedarmkankerpatiënten als aanvulling op het overleg met een zorgverlener waarin informatie werd gegeven over de diagnose en behandeling. De resultaten toonden aan dat de tool positief werd beoordeeld door patiënten. Daarnaast gebruikten patiënten die de tool gebruikten minder woorden tijdens het overleg met hun zorgverleners achteraf dan patiënten die de tool niet gebruikten. Ten slotte waren de angstniveaus na het consult lager bij patiënten die de tool gebruikten in vergelijking met patiënten die de tool niet gebruikten.

Contact: M.deLooper@uva.nl

Divyaa Balaji, Linwei He, Erkan Basar, Emiel Krahmer, Tibor Bosse, Reinout Wiers, Gert-Jan de Bruijn, Marjolijn Antheunis Introductie van ‘Look Who’s Talking’: een interdisciplinair project voor het ontwerpen van betrokken en langdurige chatbot-interacties voor gezondheidsbevordering

We introduceerden ‘Look Who’s Talking’, een multidisciplinair initiatief dat chatbots voor de gezondheidszorg wil bevorderen, te beginnen met stoppen met roken en seksuele gezondheid, door te werken aan meer intelligente, meer betrokken en lange termijn interacties met menselijke gebruikers.

Contact: d.balaji@uva.nl

Kelly de Wildt, Sara Groos, Bob van de Loo, Kimberley Ploegmakers, Annemiek Linn, Stephanie Medlock, Natasja van Schoor, Julia van Weert, Nathalie van der Velde ADFICE_IT: Testen en verbeteren van de bruikbaarheid van een Clinical Decision Support System (CDSS) en patiëntenportaal om vallen onder oudere volwassenen te voorkomen

Door concurrent think-aloud bruikbaarheidstesten werden de tevredenheid over de website (WSS), ervaren gebruiksgemak (PEOU) en ervaren nut (PU) van een patiëntenportaal en Clinical Decision Support System (CDSS) beoordeeld, wat leidde tot de identificatie van en vervolgens het oplossen van de bruikbaarheidsproblemen van deze systemen. We concluderen dat rekening houden met de behoeften en voorkeuren van gebruikers bij het ontwikkelen van digitale tools de bruikbaarheid van de tools zal verbeteren.

Contact: k.k.dewildt@amsterdamumc.nl

Anne Vos, Edith Smit, Gert-Jan de Bruijn, Michel Klein Waarom mensen beginnen en stoppen met het gebruik van loopapps: technologische percepties en demografische en gedragsfactoren

Het ervaren gebruiksgemak en het ervaren nut zijn belangrijke factoren die verband houden met zowel het starten als stoppen van loopapp-gebruik. Deze resultaten dienden als input voor de ontwikkeling van de mobiele loopcoach Supreme Nudge.

Contact: a.l.vos@uva.nl

Leonie Westerbeek, Kimberley Ploegmakers, Gert-Jan de Bruijn, Annemiek Linn, Julia van Weert, Joost Daams, Nathalie van der Velde, Henk van Weert, Ameen Abu-Hanna, Stephanie Medlock De opvattingen van clinici over belemmeringen en faciliterende factoren die van invloed zijn op medicatie gerelateerd CDSS-gebruik: een systematische review

De resultaten van de systematische review brachten 327 belemmeringen en 291 facilitatoren aan het licht. Technologiegerelateerde thema’s als bruikbaarheid en relevantie van de informatie en gebruiksgemak en efficiëntie van het systeem voerden de boventoon.

Contact: l.westerbeek@uva.nl

(Online) gezondheidscommunicatie en de Corona-pandemie:
Brittany Ming Chu Chan, Barbara Schouten, Mark Boukes, Alessandra Mansueto, Julia van Weert De effecten van online media en sociale afstandsmaatregelen op geestelijk welzijn en alcoholgebruik

Over het algemeen heeft de Nederlandse bevolking hun alcoholgebruik niet verhoogd als gevolg van blootstelling aan online media, verminderd mentaal welzijn, angst voor COVID-19 en het ervaren van nadelen op het gebied van sociale afstand. Het consumeren van met name RIVM.nl en thuisarts.nl ging inderdaad gepaard met een verminderd mentaal welzijn en angst voor COVID-19. Het ervaren van nadelen van afstand, vooral eenzaamheid, waren significant en negatief geassocieerd met het mentale welzijn van individuen.

Contact: brittanychanmc@gmail.com

Zehui Yu Het gebruik van Deep Learning classificaties gebaseerd op Big Data en het Health Belief Model voor COVID-19 op Twitter: wat zijn de verschillende framing-effecten van gezondheidsautoriteiten en persbureaus op de publieke perceptie en hun betrokkenheid bij sociale media?

Bij het vergelijken van de communicatie op Twitter over COVID-19 tussen wereldleidende gezondheidsorganisaties en persbureaus, zijn gezondheidsorganisaties effectiever in het betrekken van het publiek op sociale media, en ze hebben vooral invloed op voor menselijk belang relevante inhoud. In het bijzonder gebruiken gezondheidsorganisaties meer winstframes, terwijl persbureaus liever verliezen in hun berichten benadrukken, vooral wanneer ze het hebben over conflicten en politieke kwesties.

Contact: zehui.yu@student.uva.nl

Links:

https://nefca.eu/etmaal-2021/

https://nefca.eu/etmaal-2021/etmaal-2021-schedule/