Ervaringsdeskundigen in de klas om voorlichting te geven over middelengebruik

Over het laten geven van voorlichting op school over alcohol, tabak of drugs door ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) wordt verschillend gedacht. Sommigen denken dat het afschrikwekkend werkt, anderen denken dat dit juist experimenteergedrag met drugs stimuleert. Aan de ene kant kan een ex-gebruiker door op levendige wijze te vertellen over de eigen negatieve ervaringen heel geloofwaardig de nadelen van gebruik overbrengen. Aan de andere kant kunnen sommige leerlingen de ervaringen van de ex-gebruiker ook zien als een interessante, tijdelijke manier van leven, waarbij de ervaringsdeskundige het levende bewijs is dat je weer kunt stoppen. In Nederland wordt een ervaringsdeskundige in preventielessen op scholen ingezet door Stichting Voorkom. In samenwerking met deze stichting wordt het effect hiervan op determinanten van drugsgebruik bij 14-15 jarigen geƫvalueerd.

Onderzoeksteam: Prof. Bas van den Putte
Dr. Gert-Jan de Bruijn
Dr. Anneke de Graaf
Status: Lopend sinds 2014
Financiering: Amsterdam School of Communication Research / ASCoR