Entertainment Communicatie

In dit onderzoeksthema worden de effecten bestudeerd van gezondheidscommunicatie die verpakt is als entertainment.

Hoewel gezondheidscommunicatie als doel heeft om mensen te informeren en te overtuigen zich gezond te gedragen, komt het vaak voor dat delen van de doelgroep hierop negatief reageren. Boodschappen over de ongezonde effecten van iemands huidige gedrag en iemand vragen het gedrag te veranderen worden regelmatig genegeerd of ontkend, en kunnen zelfs averechtse effecten hebben.  Wij onderzoeken hoe deze defensieve reacties kunnen worden verminderd door gezondheidscommunicatie te plaatsen binnen entertainment media, zoals televisie shows, video’s, soaps, boeken en online games.
Entertainment communication kan ook worden ingezet om, bijv. door middel van theater, de communicatie met patiënten met dementie te verbeteren, met als einddoel om hun welbevinden en kwaliteit van leven positief te beïnvloeden.

Afgeronde projecten