Effectief presenteren van online informatie aan oudere patiënten met kanker (OCA-1)

Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve en efficiënte zorgverlening aan patiënten met kanker. Het internet kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de informatievoorziening aan ouderen. Het blijkt echter dat veel ouderen niet goed om kunnen gaan met online computertechnologieën en onderzoek hiernaar is nog schaars. Daarom werd in dit project onderzocht hoe we online informatie het beste aan oudere patiënten met kanker kunnen aanbieden. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in (1) de effecten van illustraties en video’s op de tevredenheid met en het onthouden van online informatie over kanker bij ouderen, (2) de onderliggende processen die deze relaties verklaren en (3) de invloed van leeftijd en leeftijdsgerelateerde factoren. In dit project werden in totaal 973 gezonde mensen en 540 (ex-)patiënten met kanker geworven om mee te doen aan het onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat een hogere tevredenheid met de emotionele steun van de webpagina ervoor zorgt dat ouderen informatie beter onthouden. Illustraties dragen vooral bij aan de tevredenheid met de webpagina en video’s verhogen vooral het onthouden van informatie. Met name video’s gepresenteerd in een informele informatiestijl worden aanbevolen om informatie aan ouderen te presenteren. Daarnaast bleek dat het onthouden van informatie onder ouderen niet zozeer een kwestie is van kalenderleeftijd, maar beïnvloed wordt door andere leeftijdsgerelateerde factoren, zoals cognitieve inspanning, kwetsbaarheid en gezondheidsvaardigheden. Dit project draagt bij aan kennisvergroting over effectieve online informatievoorziening aan ouderen met kanker.

Dit project was een samenwerking tussen de Amsterdam School of Communication Research/ASCoR (budgethouder) en de afdeling Medische Psychologie (AMC) van de Universiteit van Amsterdam.

Onderzoeksteam: Nadine Bol (promovendus)
Prof. Julia van Weert en Prof. Hanneke de Haes (promotoren)
Prof. Eugène Loos en Prof. Ellen Smets (co-promotoren)
Status: Afgerond (proefschrift: http://dare.uva.nl/record/1/494250)
Financiering: Amsterdam School of Communication Research/ASCoR & KWF Kankerbestrijding