Vertrouw het internet (niet) – voorlichting werkt beter dan waarschuwing bij het inschatten van gezondheidswebsites

Gepubliceerd op 11 juli 2017 – Er zijn een aantal gevestigde evaluatiecriteria waarmee consumenten de kwaliteit en betrouwbaarheid van gezondheidsgerelateerde websites kunnen beoordelen. Echter, consumenten maken geen gebruik van deze criteria, maar vertrouwen eerder op simpele vuistregels, zoals hoe mooi de lay-out van de website is en hoe hoog de website in Google Ranking staan. Deze vuistregels kunnen echter nadelige gevolgen hebben, omdat minder betrouwbare websites ook aan deze vuistregels voldoen. Het is momenteel nog onduidelijk hoe beoordelingsvaardigheden van consumenten verhoogd kunnen worden, zodat zij beter in staat zijn online gezondheidsinformatie te evalueren.

In een samenwerkingsverband met de Universiteit van Luzern onderzochten Corine Meppelink en Nicola Diviani de effecten van voorlichting en/of waarschuwingen op zowel de inschatting van betrouwbaarheid en kwaliteit van twee websites. Een van deze websites was van slechte kwaliteit, en de andere van hoge kwaliteit. In de experimentele condities kregen deelnemers (1) of informatie over de voordelen het gebruik van gevestigde evaluatiecriteria, (2) waarschuwingen over het gebruik niet-gevestigde criteria, of (3) een combinatie van waarschuwingen en voordelen. De 436 deelnemers werden willekeurig aan een van drie experimentele condities of aan de controle conditie blootgesteld, waarna hen gevraagd werd de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de twee websites aan te geven.

Uit de resultaten bleek dat deelnemers die informatie over de voordelen hadden gelezen beter in staat waren websites van lage kwaliteit te onderscheiden van website met hoge kwaliteit: daarnaast gaven zij aan de lage-kwaliteit website als minder betrouwbaar te zien. Deze scores waren niet significant anders dan van de participanten die de combinatie van waarschuwing en voordelen hadden gelezen. De minste effecten waren te vinden bij participanten uit de controle conditie en waarschuwing conditie.

Consumenten zijn dus met eenvoudige voorlichting over de voordelen van het gebruik van gevestigde evaluatiecriteria beter in staat betrouwbare en kwalitatief-hoogstaande gezondheidsinformatie op het internet te vinden.

Meer lezen? Diviani, N., & Meppelink, C. S. (2017). The impact of recommendations and warnings on the quality evaluation of health websites: An online experiment. Computers in Human Behavior, 71, 122-129. doi:10.1016/j.chb.2017.01.057

Link: klik hier