Eerste ACHC resultaten naar media-gebruik tijdens COVID-19 beschikbaar

Gepubliceerd op 29 april 2020 – De eerste resultaten van een onderzoek door Fam te Poel, Annemiek Linn en andere ACHC-collega’s naar mediagebruik en informatiebehoeften van Nederlanders tijdens de Covid-19 crisis, laat onder andere zien dat vooral traditionele media zoals nieuwsprogramma’s op televisie en de krant (zowel offline als online) het vaakst geraadpleegd worden voor informatie over het coronavirus.

De data voor dit onderzoek zijn verzameld door onderzoeksbureau Flycatcher tussen 17 en 24 april 2020. In totaal hebben 977 personen de vragenlijst ingevuld, waarvan de helft man is, iets minder dan een derde van de populatie hoog of laagopgeleid is, en de gemiddelde leeftijd is 52 jaar.

De resultaten laten onder andere zien dat de meeste Nederlanders behoefte hebben aan informatie over het voorkomen van een besmetting, de symptomen en de behandeling van het coronavirus, de ernst van de klachten en vaccinatie. Naast traditionele media worden ook nieuwswebsites vaak bezocht. Zoekmachines, gezondheidswebsites en sociale media worden juist minder vaak gebruikt voor het raadplegen van informatie over het coronavirus. Verder blijkt dat de helft van de Nederlanders de gevonden informatie soms tegenstrijdig en soms onduidelijk vindt. De helft van de Nederlands vindt de informatie over het coronavirus wel vaak betrouwbaar.

De onderzoekers hebben respondenten ook gevraagd naar hun mening over de door de overheid voorgestelde tracking app. De helft van de Nederlanders denkt dat deze app de privacy niet kan garanderen. Een derde van de respondenten geeft verder aan de app niet te gaan gebruiken.

Het gehele rapport is hier als PDF te downloaden:

Te Poel, F., Linn, A., Baumgartner, S.E., van Dijk, L., Smit, E.S. (2020). Mediagebruik en informatiebehoeften van Nederlanders tijdens de Covid-19 crisis.