Een analyse van gebruikte communicatiestrategieën door patiënten en verpleegkundigen

Gepubliceerd op 17 juni 2021 – Samen met de Universiteit van Florida publiceerden ACHC-onderzoekers een studie in het tijdschrift Patient Education and Counseling. Deze studie onderzocht of en hoe patiënten en verpleegkundigen een gesprek starten over online gezondheidsinformatie. De resultaten laten zien dat het internet geïntegreerd raakt in een consult met verpleegkundigen en dat verpleegkundigen vooral een patiëntgerichte communicatiestijl aannemen als zij in gesprek gaan met patiënten over online gezondheidsinformatie.

Samenvattend: deze studie onderzoekt hoe patiënten met Inflammatory Bowel Disease (IBD) en nurse practitioners (NP’s) in Nederland met elkaar in gesprek gaan over online gezondheidsinformatie. De helft van de patiënten was vrouw, en middelbaar tot hoog opgeleid met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar oud. De onderzoekers analyseerden 165 consulten van patiënten tijdens de start van een behandeling. Gesprekken waarin de woorden internet, website, Google, Googled, webpagina’s, online (forum / blog / platform) of een website werden genoemd zijn geanalyseerd. Gespreksonderdelen waarin deze woorden voorkwamen werden meegenomen in de analyse (n = 87).

Er is gevonden dat een derde van de gesprekken een onderdeel over het zoeken naar online gezondheidsinformatie bevatte. Patiënten en verpleegkundigen startten allebei even vaak een gesprek over het zoeken naar online gezondheidsinformatie. Patiënten reageerden vaak door hun zorgen over de gevonden online informatie kenbaar te maken. Verpleegkundigen reageerden hier vaak op door deze zorgen serieus te nemen en de zorgen van patiënten te bevestigen. De resultaten suggereren dat verpleegkundigen een patiëntgerichte communicatiestijl hanteren als ze met patiënten in gesprek zijn over online gezondheidsinformatie. De resultaten van deze studie kunnen als basis dienen voor communicatietrainingen die zorgverleners leren om met hun patiënten in gesprek te gaan over online gezondheidsinformatie.

Het volledige artikel kunt u hier downloaden.