EC-gefinancierd astma project afgesloten met communicatie-adviezen tijdens slotsymposium

In de afgelopen 4 jaar hebben Alexandra Dima en Marijn de Bruin namens ASCoR samen met 6 Europese organisaties deelgenomen aan het ASTRO-LAB-project, gefinancierd door de Europese Commissie. ASTRO-LAB is een longitudinaal cohort onderzoek naar de lange termijn gevolgen van de behandeling van astma en zelfmanagement op gezondheidsuitkomsten in Frankrijk en Verenigd Koningkrijk. Op 14 april vond het afsluitende ASTRO-LAB symposium plaats in Lyon, Frankrijk.

In dit symposium presenteerden Alex en Marijn de resultaten van hun work package, dat gericht was op de wijze waarop patiënten zelf hun astma managen, welke factoren van invloed zijn op hun zelfmanagement, hoe zorgverleners communiceren met patiënten om zelfmanagement te ondersteunen, en welke gevolgen zelfmanagement van de patiënt heeft voor het succes van de behandeling. Meer dan 1.000 patiënten namen deel aan meer dan 4000 telefonische interviews, stuurden 8500 sms-berichten, en vulden 1000 online vragenlijsten in op verschillende tijdstippen. Daarnaast hebben meer dan 250 professionals in de gezondheidszorg online enquêtes ingevuld. Deze unieke dataset zorgde er voor dat deze thema’s aan de hand van complexe longitudinale modellen onderzocht konden worden.

De resultaten toonden aan dat therapie-ontrouw (niet-naleving van de instructies over het innemen van de medicatie) bij astma vaak voor komt en negatieve effecten heeft op de gezondheid. Patiënten met positievere overtuigingen (‘beliefs’) en emoties ten opzichte van het nemen van de medicatie, en patiënten die zichzelf beter in staat achten om de medicatie volgens voorschrift in te nemen (‘self-efficacy’), hadden een hogere therapietrouw. De kwaliteit van de zorg aan de patiënt bij het ondersteunen van zelfmanagement varieerde aanzienlijk tussen zorgverleners. Deze variatie kon verklaard worden door de mate waarin zorgverleners getraind waren in communicatieve vaardigheden, de ‘self-efficacy’ van de zorgverleners en hun sociale normen. Het symposium werd afgesloten met een paneldiscussie over de mogelijkheden om de eerstelijns gezondheidszorg bij astma te verbeteren, waarbij actieve deelname van vert (‘stakeholders’) essentieel is.

Gepubliceerd op 09-05-2016