E-learning voor praktijkondersteuners kosteneffectief

Gepubliceerd op 3 september 2019 – Samen met collega’s van Maastricht University, heeft ACHC-onderzoeker Eline Smit een e-learning programma ontwikkeld en getest dat tot doel had om de suboptimale naleving van stoppen-met-roken behandelrichtlijnen onder praktijkondersteuners te verbeteren. Het idee was dat een betere naleving van deze richtlijnen door praktijkondersteuners ertoe zou leiden dat de kwaliteit van de stoppen-met-roken zorg verbeterde en dat dit mogelijk ook tot hogere stoppercentages zou leiden. Eerder concludeerden de onderzoekers al dat het programma effectief is en nu concluderen ze dat het ook kosteneffectief is.

In het kort, hebben Eline en haar collega’s verschillende kosteneffectiviteit en kostenutiliteit analyses gedaan om te achterhalen of het e-learning programma de financiële investering waard was, zowel op het niveau van de praktijkondersteuners als op het niveau van de rokende patiënt.

Op praktijkondersteuner niveau, lieten de onderzoekers zien dat het e-learning programma erg kosteneffectief was in het verbeteren van de naleving van van stoppen-met-roken behandelrichtlijnen tijdens een consult. Op patient niveau (uitkomst: abstinentie van roken), vinden zij slechts een kleine kans op kosteneffectiviteit en kostenutiliteit op de 6-maanden nameting en helaas was dit kleine effect niet langer detecteerbaar op de 12-maanden nameting.

Desondanks zijn de onderzoekers positief, aangezien het e-learning programma in de eerste plaats bedoeld was voor praktijkondersteuners. Ze zijn blijk om te zien dat een dergelijk programma de kwaliteit van de stoppen-met-roken zorg in de huisartsenpraktijk op een kosteneffectieve manier kan verbeteren.

Het project waar deze studie deel van uitmaakte werd gefinancierd door KWF Kankerbestrijding. Het volledige artikel is hier te vinden.