E-learning voor praktijkondersteuners effectief

Gepubliceerd op 19 november 2018 – Samen met collega’s van Maastricht University, heeft ACHC-onderzoeker Eline Smit een e-learning programma ontwikkeld en getest dat tot doel had om de suboptimale naleving van stoppen-met-roken behandelrichtlijnen onder praktijkondersteuners te verbeteren. Het idee was dat een betere naleving van deze richtlijnen door praktijkondersteuners ertoe zou leiden dat de kwaliteit van de stoppen-met-roken zorg verbeterde en dat dit mogelijk ook tot hogere stoppercentages zou leiden. De onderzoekers concluderen dat het programma effectief is, met name voor praktijkondersteuners met meer dan gemiddelde counselingervaring.

Een randomized controlled trial (RCT)werd uitgevoerd waarin een interventiegroep (N=147) met volledige toegang tot het e-learning programma voor 6 maanden werd vergeleken met een controlegroep (N=122) zonder toegang. In totaal begeleidden de praktijkondersteuners 1175 rokers gedurende de onderzoeksperiode. Voor elke consultatie met een roker vulden praktijkondersteuners een counseling checklist in zodat de onderzoekers zelf-gerapporteerde counseling activiteiten konden meten. Na 6 maanden vulden 121 praktijkondersteuners in de interventiegroep (82.3%, 121/147) en 103 in de controlegroup (84.4%, 103/122) de vervolgvragenlijst in.

De resultaten lieten een positief effect van het programma zien op richtlijn naleving onder praktijkondersteuners met meer dan gemiddelde counselingervaring. Dit kan mogelijk uitgelegd worden doordat meer ervaren praktijkondersteuners beter in staat waren om de inhoud van het e-learning programma te vertalen naar praktisch toepasbare counseling strategieen dan hun minder ervaren collega’s. Om het effect van het e-learning programma op de richtlijn naleving van zorgprofessionals verder te vergroten is het belangrijk om te onderzoeken hoe een grotere groep zorgprofessionals met dit programma ondersteund kan worden.

Het project waar deze studie deel van uitmaakte werd gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

Het volledige artikel is hier te vinden.

Meer lezen? De Ruijter, D., Candel, M., Smit, E. S., de Vries, H., & Hoving, C. (2018). The Effectiveness of a Computer-Tailored E-Learning Program for Practice Nurses to Improve Their Adherence to Smoking Cessation Counseling Guidelines: Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res, 20(5), e193. doi:10.2196/jmir.9276