dr. Saar Mollen

  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
    Programmagroep: Persuasive Communication
  • Nieuwe Achtergracht  166
    1018 WV  Amsterdam
  • S.Mollen@uva.nl

Naam: Saar Mollen
PhD: 2013, Universiteit Maastricht
MSc: 2007, Radboud Universiteit Nijmegen
Interesses: Mijn voornaamste interesses liggen in het domein van gezondheidsgedrag en gezondheidsbevordering. Meer specifiek richt mijn onderzoek zich op het begrijpen van hoe sociale invloeden een rol spelen in gezondheidsgedrag en hoe deze inzichten gebruikt kunnen worden in gezondheidscommunicatie om gedragsverandering te bewerkstelligen. Mijn onderzoek heeft een sterke kwantitatieve focus.
Onderzoek: Na mijn studie sociale psychologie (onderzoeksmaster) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen ben ik begonnen met mijn dissertatie onderzoek aangaande sociale normen in gezondheidscommunicatie bij de Universiteit Maastricht. Samen met Gerjo Kok, Rob Ruiter en Rajiv Rimal onderzocht ik daar hoe injunctieve en descriptieve normen op een effectieve wijze ingezet kunnen worden in gezondheidscommunicatie (o.a. voeding en beweging).
Ook in mijn huidige functie als universitair docent bij Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) zet ik mijn onderzoek naar sociale beïnvloeding en gezondheidscommunicatie voort en werk hierbij samen met organisaties als het Voedingscentrum en VeiligheidNL. Ten behoeve van de implementatie van mijn onderzoeksbevindingen geef ik workshops aan professionals in de gezondheidsbevorderingspraktijk.

Link: klik hier