dr. Nida Gizem Yilmaz

  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
    Programmagroep: Persuasive Communication
  • Nieuwe Achtergracht 166
    1018 WV Amsterdam
  • N.G.Yilmaz@uva.nl

Naam: Dr. Nida Gizem Yilmaz
PhD: 2020, Universiteit van Amsterdam
Promotor: Prof. Julia van Weert en Prof. Danielle Timmermans
Co-promotor(s): Dr. Olga Damman en Dr. Barbara Schouten
MSc: 2017, Vrije Universiteit
Specialiteiten: eHealth, arts-patiëntcommunicatie, interculturele communicatie, ouderen, informatieverwerking

Onderzoek: Mijn promotieonderzoek richtte zich op het verbeteren van online keuzehulpen voor oudere kankerpatiënten en het ondersteunen van de arts-patiëntcommunicatie onder oudere kankerpatiënten met een migratieachtergrond door middel van eHealth. Nadat ik in 2020 mijn PhD behaald had, bleef ik werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam als (postdoc) lecturer. Ik geef onderwijs in verschillende bachelor en master vakken. Daarnaast richt ik mij in mijn onderzoek nog steeds op de verbetering van online gezondheidscommunicatie, d.m.v. eHealth, met kwetsbare patiënten.