dr. Nadine Bol

 • Foto1_cutFaculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Persuasive Communication
 • Nieuwe Achtergracht  166
  1018 WV  Amsterdam
 • N.Bol@uva.nl

Naam: Nadine Bol
PhD: 2015, Universiteit van Amsterdam
Proefschrift:How to present online information to older cancer patients
Msc: 2011, Universiteit van Amsterdam
Interesses: De rol van online technologieën in gezondheidscommunicatie en hoe online gezondheidsinformatie het beste gepresenteerd kan worden (o.a., de rol van illustraties en video’s). Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in hoe online technologieën gepersonaliseerd worden voor de individuele patiënt (o.a., gebaseerd op het gedrag, voorkeuren en behoeften van de patiënt) en wat de effecten hiervan zijn op uitkomstmaten gerelateerd aan gezondheid.
Onderzoek: De focus van mijn PhD project (“OCA-I: Effective ways of presenting online information to older cancer patients”) lag op hoe illustraties en video’s ingezet kunnen worden om de tevredenheid met en het onthouden van gezondheidsinformatie onder oudere patiënten te bevorderen. Op dit moment werk ik als postdoc onderzoeker op twee projecten naar hoe en wanneer gepersonaliseerde online technologieën effectief zijn in het bevorderen van gezond gedrag en andere gezondheidsgerelateerde uitkomsten voor een brede doelgroep.
Link: klik hier of linkedin

Projecten: Hieronder staat een lijst met projecten waar ik bij betrokken ben (geweest):

Personalized communication (focus on Health)

Dit onderzoeksprogramma onderzoekt het gebruik en implicaties van gepersonaliseerde informatie en communicatie voor individuen, de samenleving en informatierecht en beleid. Een van de onderzoeksthema’s binnen dit programma is gepersonaliseerde gezondheidscommunicatie. Gepersonaliseerde, op maat gemaakte informatie biedt vele mogelijkheden om gezondheid en welzijn te bevorderen. Specifiek zijn we in dit project geïnteresseerd in de rol van mobiele technologieën (“m-health”). Het doel van dit project is om beter inzicht te krijgen in hoe en waarom mensen gebruikt maken van m-health en welke factoren van invloed zijn op de percepties en het gebruik van m-health technologieën. Bijvoorbeeld: zijn mensen die zich meer zorgen maken over hun privacy ook minder geneigd m-health te gebruiken voor het zelfmeten van hun gezondheid via gezondheidsapps? Of leiden deze percepties niet zozeer tot het daadwerkelijk gebruik van gezondheidsapps? Ook vragen we ons in dit project af of gebruikers van gezondheidsapps zich zorgen zouden moeten maken over de toenemende beschikbaarheid van gezondheidsdata voor allerlei partijen dankzij het gebruik van gezondheidsapps en in hoeverre dit beleidsvraagstukken zijn en wetten op aangepast kunnen worden. En tot slot: in welke gevallen zullen de positieve uitkomsten van gepersonaliseerde informatie opwegen tegen de mogelijke risico’s die personalisatie met zich meebrengt?

Daarnaast heeft dit project ook tot doel de effecten van gepersonaliseerde gezondheidscommunicatie te toetsen. De vraag die hierbij centraal staat luidt: hoe kan de immens grote hoeveelheid gezondheidsdata die bijgehouden worden via m-health technologieën ingezet worden om mensen gezonder te laten leven? Kan deze gepersonaliseerde data bijdragen aan een gezondere levensstijl en gezondheid bevorderen? En gelden deze effecten misschien voor sommige groepen anders of sterker dan bij andere groepen en waardoor wordt dit bepaald? Daarnaast worden de ethische en normatieve implicaties van personalisatie besproken.

 • Projectleiders: Prof. dr. Claes de Vreese en Prof. dr. Natali Helberger
 • Zie ook: klik hier
 • Status: gestart in september 2015

Developing effective offline and online tailored communication advice for older cancer patients and their healthcare providers (OCA-5, Dutch Cancer Society grant)

Op dit moment is 60% van de nieuw-gediagnosticeerde kankerpatiënten 65 jaar of ouder en deze groep stijgt ieder jaar aanzienlijk. Goede communicatie speelt een sleutelrol in de behandeling van patiënten met kanker. Ouderen met kanker worden echter als de grootste risicogroep beschouwd voor miscommunicatie, doordat zij gemiddeld genomen minder informatie tegelijkertijd kunnen bevatten, informatie langzamer verwerken en meer moeite hebben met medisch taalgebruik dan jongeren. Ook is bekend dat het voor ouderen belangrijk is dat dezelfde  informatie op verschillende manieren wordt aangeboden, zoals via ‘offline’ bronnen (de communicatie met een zorgverlener in de spreekkamer) en ‘online’ bronnen (het internet). Daarnaast is bekend dat hoe beter de informatie is afgestemd op de persoonlijke informatiebehoeften van patiënten (tailoring), hoe groter de kans op optimale informatieverwerking. In dit project zullen dan ook zowel offline (via interpersoonlijke communicatie met de arts) als online (via het internet) adviezen op maat worden aangeboden aan ouderen met kanker. Voor de offline communicatie zullen op basis van de informatievoorkeuren van patiënten adviezen worden ontwikkeld die hun zorgverlener tijdens een consult kan toepassen. Voor de online communicatie zullen de informatievoorkeuren van patiënten in acht genomen worden door middel van online informatie aan te passen aan hun visuele voorkeur.

Dit project zal worden uitgevoerd in samenwerkingen met oncologen, geriaters, verpleegkundigen en patiëntenverenigingen. De resultaten van dit project zullen direct inzetbaar zijn voor de praktijk. Het doel van dit project is om de kennis over effectieve communicatie met oudere patiënten te optimaliseren en deze kennis direct toe te passen in de praktijk om op deze manier communicatie met ouderen te verbeteren.

 

 • Projectleiders: Prof. dr. Julia van Weert en Prof. dr. Ellen Smets
 • projectuitvoerders: Dr. Nadine Bol en Dr. Annemiek Linn
 • Status: gestart in maart 2015
 • Effective ways of presenting online information to older cancer patients (OCA-1, PhD project)

Goede informatievoorziening is essentieel voor effectieve en efficiënte zorgverlening aan patiënten met kanker. Het internet kan een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de informatievoorziening aan ouderen. Het blijkt echter dat veel ouderen niet goed om kunnen gaan met online computertechnologieën en onderzoek hiernaar is nog schaars. Daarom werd in dit project onderzocht hoe we online informatie het beste aan oudere patiënten met kanker kunnen aanbieden. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in (1) de effecten van illustraties en video’s op de tevredenheid met en het onthouden van online informatie over kanker bij ouderen, (2) de onderliggende processen die deze relaties verklaren en (3) de invloed van leeftijd en leeftijdsgerelateerde factoren. In dit project werden in totaal 973 gezonde mensen en 540 (ex-)patiënten geworven om mee te doen aan het onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat een hogere tevredenheid met de emotionele steun van de webpagina ervoor zorgt dat ouderen informatie beter onthouden. Vooral illustraties dragen bij aan de tevredenheid met de webpagina en video’s verhogen vooral het onthouden van informatie. Met name video’s gepresenteerd in een informele informatiestijl kunnen aanbevolen worden om informatie aan ouderen te presenteren. Daarnaast bleek dat het onthouden van informatie onder ouderen niet zozeer een kwestie is van kalenderleeftijd, maar beïnvloed wordt door andere leeftijdsgerelateerde factoren, zoals cognitieve inspanning, kwetsbaarheid en gezondheidsvaardigheden. Dit project draagt bij aan kennisvergroting over de effectiviteit van het gebruik van illustraties en video’s in online informatie voor ouderen met kanker.

 • PhD student: Nadine Bol
 • Promotor(s): Prof. dr. Julia van Weert en Prof. dr. Hanneke de Haes
 • Co-promotor(s): Prof. dr. Eugène Loos en Prof. dr. Ellen Smets
 • Status: afgerond