Dr. Lennie Donné

  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
    Programmagroep: Persuasive Communication
  • Nieuwe Achtergracht 166
    1018 WV Amsterdam
  • L.Donne@uva.nl

Naam: Dr. Lennie Donné
PhD: 2018, Rijksuniversiteit Groningen
Promotor: Prof. dr. Carel Jansen
Co-promotor(s): Prof. dr. John Hoeks
MA: 2010 (Nederlandse Taal & Cultuur) & 2011 (Communicatie- en Informatiewetenschappen) Radboud Universiteit Nijmegen
Specialiteiten: interpersoonlijke gezondheidscommunicatie, (farmaceutische) patiëntenzorg, kwalitatief onderzoek.

Onderzoek en onderwijs: Mijn promotieonderzoek op de Rijksuniversiteit Groningen had betrekking op de rol van interpersoonlijke communicatie in de effectiviteit van gezondheidscampagnes. Hierbij heb ik me met name gericht op safe sex communication tussen studenten en de rol van narratieven hierin ( PhD thesis Lennie). In 2018 heb ik mijn PhD behaald, waarna ik op de Hogeschool Utrecht (HU) als postdoc-onderzoeker heb gewerkt aan diverse projecten bij het lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie. Deze onderzoeksprojecten hadden betrekking op zaken als de rol van de apotheek in valpreventie, of op de rol van gezondheidsvaardigheden in de farmaceutische patiëntenzorg, en waren zowel kwalitatief als kwantitatief van aard.

Ook was ik van 2016 tot 2022 Hogeschooldocent bij de opleiding Farmakunde op de HU, waar ik verantwoordelijk was voor het geven en coördineren van onderwijs in de leerlijnen (Schriftelijke) Communicatie, Praktijkgericht Onderzoek en Gezondheidsvoorlichting. Ook begeleidde ik diverse afstudeeronderzoeken en -stages.

Sinds 2022 werk ik als docent bij de afdeling Persuasieve Communicatie (opleiding Communicatiewetenschap), op de Universiteit van Amsterdam. In mijn onderwijstaken richt ik me o.a. op de vakken Persuasieve Communicatie, Kwalitatief Onderzoek en Communicatie Ethiek, en begeleid ik Bachelor- en Masterscripties.