dr. Kaiyang Qin

  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
    Programmagroep: Persuasive Communication
  • Nieuwe Achtergracht 166
    1018 WV Amsterdam
  • k.qin@uva.nl

Naam: Kaiyang Qin
PhD: Verwacht 2023, Universiteit Utrecht
Promotor: Prof. Henk Aarts
Co-promotor(s): Dr. Ruud Custers; Dr. Hans Marien
MSc: 2017, Zuidwest Universiteit
Specialiteiten: eHealth, mHealth, motivatie, doelgericht gedrag

Onderzoek: Ik ben momenteel postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Persuasive Communication Universiteit van Amsterdam. Ik werk samen met dr. Eline Smit en dr. Saar Mollen om te begrijpen hoe het gebruik van sociale media van mensen hun blootstelling aan voedselinhoud beïnvloedt vanuit een multidisciplinair perspectief. Dit project maakt gebruik van een nieuwe dataverzamelingsbenadering: data-donatie, waarbij deelnemers hun sociale mediadata downloaden en doneren voor onderzoeksdoeleinden. In samenwerking met onderzoekers van het Amsterdam UMC en de faculteit Rechten van de Universiteit van Amsterdam hopen we de relatie tussen sociale media-interacties en de voedselinhoud die mensen zien te verkennen en te interpreteren, en te onderzoeken wat het effect hiervan is.