dr. Hanneke Hendriks

Hanneke Hendriks

 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Persuasive Communication
 • Nieuwe Achtergracht 166
  1018 WV Amsterdam
 • H.Hendriks@uva.nl

Naam: Dr. Hanneke Hendriks (external communications officer)
PhD: 2014, University of Amsterdam
Promotor: Prof. Bas van den Putte
Co-promotor(s): Gert-Jan de Bruijn; Claes de Vreese
MSc: 2009, Radboud University Nijmegen
Specialiteiten: Interpersoonlijke communicatie, sociale media, Sociale Netwerk Sites, online communicatie, gezondheidscampagnes, alcohol consumptie en binge drinken, Gesprekken, Digitale communicatie, Influencer marketing

Onderzoek: Mijn promotieonderzoek richtte zich op de vraag hoe interpersoonlijke communicatie en gezondheidscampagnes alcohol consumptie onder jongeren beïnvloedt. Na mijn proefschrift te hebben afgerond heb ik drie jaar gewerkt als Universitair Docent aan de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie van de Universiteit Leiden, waar ik me in mijn onderzoek met name heb gericht zich op de voorspellers, processen, en effecten van interpersoonlijke communicatie over gezondheidsonderwerpen. Sinds september 2016 ben ik weer werkzaam bij de afdeling Communicatiewetenschap (ASCoR) van de Universiteit van Amsterdam als Universitair Docent Persuasieve Communicatie. Mijn recente onderzoek heeft een sterke focus op digitale onderwerpen, veelal – maar niet beperkt tot – gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Zo richt ik mij op de vraag hoe jongeren interacteren met alcohol-berichten op sociale media en de effecten daarvan. In dat kader lopen twee projecten waarvoor ik subsidies toegekend heb gekregen, waaronder een VENI subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en een interne beurs van de KU Leuven. Naast deze projecten onderzoek ik tevens de effecten van alcohol marketing en influencer marketing, en bestudeer ik online misinformatie in het kader van vaccinaties.

Projecten: Hieronder staat een lijst van de onderzoeksprojecten waar ik bij betrokken ben (geweest) als onderzoeker en/of begeleider:

 • Veni-project: Alcohol op Sociale Netwerk Sites

Veel jongeren drinken regelmatig teveel alcohol, hetgeen gepaard gaat met ernstige negatieve gevolgen voor zowel deze jongeren als de samenleving. Een recente ontwikkeling is dat jongeren tegenwoordig vaak posts over dit alcoholgebruik plaatsen op sociale netwerk sites (SNS), zoals Facebook en Instagram, en dat deze posts vaak de positieve kanten van overmatig alcoholgebruik laten zien.

Dit onderzoeksproject onderzoekt hoe vaak en waarom jongeren praten over alcohol op SNS, alsmede de effecten van verschillende alcoholberichten op SNS op alcoholconsumptie, en wanneer deze effecten plaatsvinden. Vervolgens wordt een interventieplan ontwikkeld en getest om de schadelijke effecten van alcohol-gerelateerde SNS-berichten tegen te gaan. Zie ook www.alcoholsns.com

 • Principal Investigator: Dr. Hanneke Hendriks
 • Status: gestart in 2016
 • Subsidiegever: Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Subsidiebedrag: €250.000

 

 • PhD project: de rol van interpersoonlijke communicatie binnen een school interventie

Het doel van dit PhD-project in om te begrijpen hoe de effecten van gezondheidsinterventies op scholen afhangen van interpersoonlijke communicatie. Om dit te onderzoeken, bekijken we hoe docenten communiceren over de interventie, hoe klasgenoten communiceren onderling, en hoe dit de effecten van de interventie beïnvloedt.

 • PhD-student: Mathijs Mesman
 • Promotor: Prof. dr. Bas van den Putte
 • Co-promotor: dr. Hanneke Hendriks and dr. Simone Onrust
 • Status: gestart in 2017