Inter.com: hoe gebruiken patiënten met kanker internet?

Het doel van dit project is om beter inzicht te krijgen in de gevolgen van het gebruik van online informatie door patiënten met kanker (en hun naasten). Daartoe wordt onderzocht welke patiënten online gezondheidsinformatie zoeken (hun persoonlijke, medische en psychologische kenmerken), hoe zij dat doen, wanneer, met welk doel en welke invloed dat heeft op hun informatie verwerking en welbevinden. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre patiënten online informatie met hun arts bespreken, waar dat van afhangt en welke gevolgen dat heeft voor de relatie met hun arts en hun welbevinden. Tenslotte zal gekeken worden of de manier waarop internet informatie wordt besproken tijdens een consult gevolgen heeft voor informatie verwerking, de arts-patiënt relatie, en welbevinden (o.a. angst en hoop).

Research team:

Status: Lopend sinds 1 september 2020
Financiering: KWF Kankerbestrijding
Links:
NVPO – Dr. Google in de spreekkamer
kanker.nl (samenwerkende partij m.b.t. één van de vier studies in dit PhD-traject)