dr. Gert-Jan de Bruijn (vice-directeur)

  • debruijnFaculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
    Programmagroep: Persuasive Communication
  • Nieuwe Achtergracht  166
    1018 WV  Amsterdam
  • G.J.deBruijn@uva.nl

Naam: Gert-Jan de Bruijn
MSc: 2002, University Utrecht
PhD: 2007, Maastricht University
Interesses: Ik ben gespecialiseerd in sociale psychologie en gezondheidspsychologie, gezondheidsbevordering, gedragsinterventies, en persuasieve communicatiestrategieën. Ik ben met name geïnteresseerd in theorieën en interventies op het gebied van sport en lichamelijke activiteit, voedselinname, en alcoholconsumptie.
Onderzoek: Ik heb een bijzondere interesse voor de interventie-effecten van risico-communicatie en zelfregulatiestrategieën op het gebied van lichamelijke activiteit, voedselinname, roken, en alcoholconsumptie. Daarnaast bestudeer ik de antecedenten en consequenties van interpersoonlijke communicatie en de blootstelling aan gezondheidsinformatie in de nieuwsmedia. Als laatste heb ik een bijzondere interesse voor meta-analyses en theorie-ontwikkeling.

Link: klik hier