dr. Gert-Jan de Bruijn

  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
    Programmagroep: Persuasive Communication
  • Nieuwe Achtergracht  166
    1018 WV  Amsterdam
  • G.J.deBruijn@uva.nl

Naam: Gert-Jan de Bruijn
MSc: 2002, University Utrecht
PhD: 2007, Maastricht University

Interesses: Mijn expertise en interesses richten zich op onderzoek naar het gebruik van opkomende technologieën voor het ontwikkelen en evalueren van (strategische) communicatie-effecten , met name op het gebied van gezondheid en gezondheidsgerelateerd gedrag.

Onderzoek: Ik leid en/of ben betrokken bij onderzoeksprojecten (totale subsidie > 20 miljoen EUR) waar deze opkomende communicatietechnologieën worden toegepast voor strategische (gezondheids)communicatie. Technologieeen die in deze projecten worden gebruikt zijn o.a. chatbots, virtual reality, en wearables en mobiele apps. Mijn onderzoek gebruikt in toenemende mate ook kunstmatige intelligentie, zoals automatische tekstverwerking van gestructureerde en ongestructureerde (media) data en machine learning.  Ik ben daarnaast lid van het editorial team van European Journal of Health Communication en associate editor bij BMC Psychology.

Mijn onderzoek worden gefinancierd door H2020, ZonMw, NWO, de Nederlandse Hartstichting en de Diabetesstichting.  Momenteel begeleid ik 9 promovendi.

Relevante links
Google Scholar: (huidige h-index: 40, 6048 citaties)
ORCID

Lopende projecten
Supreme Nudge, gefinancierd door ZonMw / Nederlandse Hartstichting, 2400K EUR (2017-2022)
Active4Life, gefinancieerd door ZonMw, 854K EUR (2019-2023)
Snowdrop, gefinancieerd door NWO Data2Person grant, 425K EUR (2018-2022).
When the shopping gets tough, the tough train in Virtual reality, gefinancieerd door ZonMw / Diabetes Fonds, 100K EUR (2018 – heden)
Charge your Brainzzz 2.0, gefinancieerd door ZonMw, 449K EUR (2020-current)
Look Who’s Talking, gefinancieerd door NWO Digitalisering, 750K EUR (2020-2024)
SENTENCES: Social Media Analysis to Promote Cancer Screening. ZonMw Early Detection funding, 399K EUR (2021-2025).
DARTBAC. NWA Onderzoek op Routes door Consortia, 9700K EUR (2021-2027).
TIMELY. H2020 Digital Transformation in Health and Care, 5700K EUR (2021-2025).
– The Perils of Peer Advice on Social Media. Doc.CH SNG Grant PhD funding (2021-2025).