dr. Fam te Poel

 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Persuasive Communication
 • Nieuwe Achtergracht  166
  1018 WV  Amsterdam
 • F.tePoel@uva.nl

Naam: dr. Fam te Poel
MSc: 2005, Maastricht University, Psychologie – cognitieve ergonomie
PhD: 2018, Vrije Universiteit Amsterdam.
Promotor: Prof. Dr. Peter Kerkhof (Vrije Universiteit Amsterdam)
Co-promotor(s): Dr. Susanne Baumgartner (Universiteit van Amsterdam), Dr. Tilo Hartmann (Vrije Universiteit Amsterdam) Dr. Martin Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)
Specialiteiten: E-health, Online gezondheidsinformatie, gedragsverandering, leefstijl

Onderzoek: Mijn promotieonderzoek ging over de relatie tussen het zoeken naar online gezondheidsinformatie en de angst die men heeft over de eigen gezondheid. In hoeverre beïnvloeden deze twee elkaar? In populaire media wordt dit fenomeen ook wel ‘cyberchondria’ genoemd. Is het zo dat mensen die online naar gezondheidsinformatie zoeken, daardoor angstiger worden over hun eigen gezondheid? Of zijn het de mensen die al erg angstig zijn over hun gezondheid, die vooral het web gebruiken om hun angsten te doen afnemen?

Projecten: Hieronder staat een lijst van de onderzoeksprojecten waar ik bij betrokken ben (geweest) als onderzoeker:

Informatiebehoeften en mediagebruik ten tijde van Covid-19

Momenteel ben ik betrokken bij een project naar mediagebruik tijdens de Covid-19 pandemie. Op basis van cross-sectionele en longitudinale survey data onderzoeken we het mediagebruik en de informatiebehoeften van het Nederlandse publiek ten tijde van de Covid-19 pandemie. Hierbij kijken we ook specifiek naar de rol van intolerantie voor onzekerheden en gezondheidsvaardigheden. Uit de eerste resultaten () blijkt dat Nederlanders voornamelijk behoefte hebben aan informatie over het voorkomen van besmetting en voor informatie voornamelijk te rade gaan bij nieuwsmedia.

 • Principal Investigator: Dr. Fam te Poel
 • Status: gestart in voorjaar 2019
 • Subsidiegever:NVT
 • Subsidiebedrag: NVT