dr. Eline Smit (vicedirecteur & secretaris)

 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Persuasive Communication
 • Nieuwe Achtergracht  166
  1018 WV  Amsterdam
 • E.S.Smit@uva.nl

Naam: Dr. Eline S. Smit (secretaris)
PhD: 2012, Universiteit Maastricht
Promotor: Prof. Hein de Vries
Co-promotor(s): Dr. Ciska Hoving
MSc: 2007, Universiteit Maastricht
Specialiteiten: web-gebaseerd, leefstijl, interventie, advies-op-maat, eerstelijnszorg, motivatie

Onderzoek: Mijn promotieonderzoek richtte zich op de ontwikkeling, effectiviteit en haalbaarheid van een online advies-op-maat programma voor stoppen met roken en de integratie van dit programma in de eerstelijns zorgsetting (www.phdthesis.nl/eline). Nadat ik in 2012 mijn PhD behaald had, bleef ik werkzaam aan de Universiteit Maastricht als postdoc onderzoeker, een functie waarvoor ik een persoonlijke subsidie ontving van het onderzoeksinstituut CAPHRI. In 2014 ben ik begonnen met werken als Universitair Docent (UD) Gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook in mijn functie als UD richt ik me in mijn onderzoek op digitale gezondheidscommunicatie, waaronder online gezondheidsadvies-op-maat. In het bijzonder richt ik me op de integratie van innovatieve strategieën – zoals eHealth en mHealth interventies – in de (eerstelijns) zorgsetting en het verkennen van nieuwe advies-op-maat technieken, zoals mode en message frame tailoring. Ik heb verschillende subsidies toegekend gekregen voor onderzoek op het gebied van digitale gezondheidscommunicatie, waaronder een VENI subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Projecten: Hieronder staat een lijst van de onderzoeksprojecten waar ik bij betrokken ben (geweest) als onderzoeker en/of begeleider:

 • Tailoring message frames in online health communication (persoonlijke VENI subsidie)

Een ongezonde leefstijl is de belangrijkste oorzaak van chronische ziekten, resulterend in een verminderde kwaliteit van leven en vermijdbare gezondheidszorgkosten. Gezien de toenemende bezuinigingen in de gezondheidszorg, zijn goedkope strategieën nodig om te leefstijl te verbeteren. Een strategie die bewezen (kosten-)effectief is, is online gezondheidsadvies-op-maat. Tot nu toe hield het op maat maken van dit advies alleen in het aanpassen van welke informatie gegeven wordt, maar de effecten hiervan blijven beperkt. Dit project slaat daarom een nieuwe richting in door het op maat maken van hoe deze informatie gegeven wordt.

Specifiek zal dit project onderzoeken wat het effect is van het op maat maken van message frames gebaseerd op de behoefte aan autonomie, een construct dat afkomstig is uit de Self-Determination Theory. Individuele verschillen in deze behoefte aan autonomie zijn duidelijk wanneer het aankomt op beslissingen omtrent gezondheid: terwijl sommige mensen een voorkeur hebben voor het kiezen van hun eigen pad op weg naar leefstijl verbetering, worden anderen liever geleid door een eenduidig advies van een expert. Om message frames op maat te maken gebaseerd op deze individuele verschillen, zal ik binnen dit project verschillende onderzoeken doen gericht op zowel het verminderen van ongezond gedrag als het vergroten van gezond gedrag.

 

 • Developing and testing of a decision aid to improve evidence-based smoking cessation support tool uptake and quit rates in smokers intending to quit (PhD project)

Roken is de meest voorkomende oorzaak van vermijdbare niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker. Veel Nederlandse rokers proberen daarom om te stoppen met roken, maar slechts 4-10% van deze stoppogingen zijn succesvol. Bewezen effectieve hulpmiddelen voor stoppen met roken, zoals farmacotherapie, counseling en online interventies, kunnen de kans op succesvol stoppen verdubbelen. Het gebruik van deze hulpmiddelen onder Nederlandse rokers is echter laag, aangezien veel van hen zich niet bewust zijn van het bestaan van of incorrecte gedachten hebben over bewezen effectieve hulpmiddelen.

Bovendien is het belangrijk dat, zodra zij gemotiveerd zijn om bewezen effectieve hulpmiddelen te gebruiken, rokers die hulpmiddelen selecteren die het beste passen bij hun persoonlijke voorkeuren. Dit PhD project richt zich daarom op het ontwikkelen en testen van een online keuzehulp die 1) rokers motiveert om bewezen effectieve hulpmiddelen te gebruiken bij het stoppen met roken en 2) rokers helpt om hulpmiddelen te kiezen die passen bij hun persoonlijke voorkeuren.

 

 • Goed, Beter, BEST; lnventarisatie van werkzame elementen in stoppen met roken programma’s in de eerstelijnsgezondheidszorg ter onderbouwing van Beslissingen in Eerstelijns Stoppen-met-roken ondersTeuning (postdoc project)

Het Nationaal Preventie Akkoord streeft naar een Rookvrije Generatie in 2040. Eerstelijns zorgverleners, zoals huisartsen en verloskundigen, kunnen hierbij helpen door hun rokende cliënten te begeleiden bij het stoppen met roken. Er zijn verschillende effectieve programma’s ontwikkeld, maar het is niet duidelijk waarom deze programma’s werken en onder welke voorwaarden.

Door uitvoering van een Realist Evaluatie identificeren we welke (combinaties van) programma elementen zorgen voor een positief effect op A) het stopgedrag van rokers B) de stoppen met roken begeleiding van eerstelijns zorgverleners. De inhoud van bestaande programma’s wordt vergeleken met een lijst van bewezen effectieve gedragsverandering strategieën, zoals beschreven door Susan Michie en collega’s.

We ontwikkelen op deze manier een programmatheorie over de werkzame elementen van stoppen met roken programma’s en welke voorwaarden nodig zijn voor een positief effect. Deze informatie kan worden gebruikt voor het selecteren of ontwikkelen van de juiste programma’s voor rokers en zorgverleners.

 • Postdoc onderzoekers: Dennis de Ruijter & Enrique Mergelsberg
 • Principal Investigator (PI): Dr. Ciska Hoving
 • Co-PIs: Dr. Matty Crone & Dr. Eline Smit
 • Status: afgerond
 • Subsidiegever: ZonMw
 • Subsidiebedrag: €49.525
 • Taking online computer-tailoring forward: The effectiveness of message frame tailoring in online smoking cessation communication (PhD project)

Computer tailoring programma’s kunnen rokers succesvol helpen om te stoppen met roken door hen een aantal vragen te stellen en op basis van hun antwoorden relevante adviezen of informatie te geven. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat computer tailoring adviezen beter werken dan iedereen dezelfde informatie te geven (bijv. via een brochure of een website). De adviezen die computer tailoring programma’s geven zijn over het algemeen gebaseerd op welke informatie een bepaalde gebruiker moet krijgen. Maar dit is niet de enige manier om een persoonlijk advies te geven. Mensen verschillen namelijk ook in hun voorkeur over hoe ze informatie willen krijgen. De huidige computer tailoring programma’s houden hier over het algemeen echter geen rekening mee.

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om een stoppen met roken computer tailoring programma te maken en te testen waarvan de adviezen zowel rekening houden met welke informatie een roker ontvangt, maar ook hoe deze informatie aan de roker gepresenteerd wordt.

Zie ook: www.persoonlijkstopadvies.nl

 

 • Adherence makes perfect: Improving practice nurses’ adherence to smoking cessation guidelines (PhD project)

Om rokers te helpen bij het stoppen zijn effectieve stoppen met roken interventies, zoals het geven van stopadvies door professionals in de huisartsenpraktijk, essentieel. In de huisartsenpraktijk worden preventieve taken vaak uitgevoerd door praktijkondersteuners (POHs). POHs verbeteren de kwaliteit van zorg en nemen een deel van de excessieve werkdruk weg bij huisartsen. De naleving van stoppen met roken richtlijnen is echter vaak suboptimaal. Aangezien interventie impact kan worden gedefinieerd als Effect x Bereik x Implementatie zorgt dit voor beperkte effecten op de volksgezondheid.

Richtlijn naleving kan worden voorspeld door omgevings-, organisatie, en innovatie factoren, als ook door individuele karakteristieken van de POH. Advies-op-maat kan deze factoren effectief beinvloeden, aangezien het respondenten persoonlijke feedback biedt die is aangepast aan hun individuele situatie en gedachten. Bovendien zorgt het aanbieden van interventies via het internet voor een groot bereik tegen lage kosten, en de mogelijkheid voor respondenten om de interventie te gebruiken op voor hen handige momenten. Dit PhD project richt zich daarom op het ontwikkelen en testen van een online advies-op-maat interventie met als doel het verbeteren van POHs’ naleving van de STIMEDIC richtlijn, een recent verspreide,  bewezen effectieve, Nederlandse stoppen met roken richtlijn voor zorgprofessionals.

Zie ook: www.sterstudie.nl

 • PhD student: Dennis de Ruijter, MSc.
 • Principal Investigator: Dr. Ciska Hoving
 • Promotor: Prof. Hein de Vries
 • Co-promotor(s): Dr. Ciska Hoving & Dr. Eline Smit
 • Status: afgerond
 • Subsidiegever: Dutch Cancer Society
 • Subsidiebedrag: €400.000

 

 • From extrinsic to intrinsic motivation to quit smoking’ (persoonlijke subsidie)

Wereld wij is roken de meest vermijdbare oorzaak van ziekte en vroegtijdige sterfte. Aangezien rokers die intrinsiek gemotiveerd zijn om te stoppen met roken vaker succesvol stoppen dan rokers die extrinsiek gemotiveerd zijn om te stoppen, is kennis over de determinanten van intrinsieke en extrinsieke motivatie essentieel om het aantal rokers terug te dringen.

Het doel van dit project was daarom om de determinanten van beide typen motivatie te identificeren en om deze onderzoeksbevindingen te gebruiken voor het verbeteren van bestaande (online) stoppen met roken interventies en het ontwikkelen van nieuwe interventies.

 • Principal Investigator: Dr. Eline Smit
 • Status: afgerond
 • Subsidiegever: School for Public Health and Primary Care CAPHRI
 • Subsidiebedrag: €100.000