dr. Barbara Schouten

 • Faculty of Social and Behavioural Sciences: Persuasive Communication
 • Nieuwe Achtergracht 166
  1018 WV Amsterdam
 • b.c.schouten@uva.nl

Mijn onderzoek richt zich op interculturele gezondheidscommunicatie, in het bijzonder op culturele verschillen in voorkeuren van patiënten voor informatie en participatie, het gebruik van tolken, arts-patiënt interactie en interventie-evaluaties. Daarnaast ben ik betrokken bij onderzoek naar het gebruik van nieuwe mediatechnologieën in (geestelijke) gezondheidszorgcommunicatie, waaronder Entertainment Education en Ehealth. Ik heb subsidies ontvangen voor zowel nationale als internationale onderzoeksprojecten.
Specialiteiten : eerstelijnszorg, interculturele communicatie; tolken; eHealth; entertainment-educatie

Projecten : Hieronder vindt u een lijst van de belangrijkste onderzoeksprojecten waar ik momenteel bij betrokken ben als onderzoeker en/of supervisor:

 • Patiëntenparticipatie onder oudere en migrerende kankerpatiënten vergroten via eHealth

De incidentie van oudere en allochtone kankerpatiënten stijgt in Nederland. De taalbarrière is een van de belangrijkste belemmeringen voor adequate gezondheidscommunicatie in de oncologische zorg voor migrantenpatiënten. Daarom is in dit project een oncologische meertalige eHealth-module ontwikkeld en geëvalueerd, bestaande uit narratieve voorlichtings aan patiënten en Question Prompt Lists voor oudere Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kankerpatiënten. De eerste pilotresultaten geven aan dat zowel patiënten als zorgverleners de module nuttig vonden en gemotiveerd waren om de tool in de praktijk te implementeren. Zowel patiënten als zorgverleners gaven aan dat patiënten meer betrokken waren bij het consult dan normaal, wat aangeeft dat het verlagen van de taalbarrière door middel van deze eHealth-tool een vruchtbare aanpak is om de patiëntenparticipatie van oudere Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse kankerpatiënten te vergroten. De module is te vinden op deze website: https://www.healthcommunication.nl/blog/category/tools/

 • Hoofdonderzoekers: Dr. Barbara Schouten, Prof. Julia van Weert, Prof. Maria van den Muijsenbergh
 • Status: einddatum PhD-project oktober 2020
 • Financieringsinstelling: KWF Kankerbestrijding
 • Totaalbedrag aan subsidiegeld: € 198.000

 

 • Geestelijke gezondheid en het modelleren van symptoomnetwerken. Van netwerkanalyse tot interventies

Veel voorkomende psychische problemen (verslavingen, angsten, depressies) en gerelateerde problemen (bijv. eenzaamheid) komen voor in clusters van symptomen. In symptoomnetwerkmodellen worden symptomen niet gezien als indicatoren van een onderliggende latente factor, maar is het causale samenspel van de symptomen de psychische stoornis. Belangrijk is dat symptomen in netwerkmodellen niet “stoppen bij de grens van diagnoses” en dat symptomen die traditioneel verband houden met andere aandoeningen een belangrijke rol kunnen spelen. Dit is belangrijk voor het begrijpen en behandelen van verslavingen en aanverwante problemen waarbij comorbiditeit eerder regel dan uitzondering is. Het algemene doel van dit doctoraatsproject is 1) een netwerkgebaseerde methode te ontwikkelen om de problemen van een individu in kaart te brengen, inclusief de interacties tussen symptomen en externe factoren die deze symptomen beïnvloeden (bijv. Sociale context), en 2) om gepersonaliseerde interventies op basis van deze methode te ontwikkelen en evalueren. De interventies worden ontwikkeld in samenwerking met cliënten en clinici. Het causale samenspel van het netwerk van symptomen en factoren gerelateerd aan deze symptomen zal worden geïdentificeerd door middel van modellering van real-time data verzameld door middle van ecological momentary assessment (EMA). De gepersonaliseerde interventies zullen gebaseerd zijn op de verkregen inzichten over causale verbanden en getest in meerdere steekproeven: een studentensteekproef in het hoger onderwijs, die steeds meer psychische problemen ervaren, en een kwetsbare steekproef van allochtone adolescenten.

  • Hoofdonderzoekers: prof.Reinout Wiers, prof.Julia van Weert, dr.Sacha Epskamp, dr.Barbara Schouten
  • Status: einddatum doctoraatsproject februari 2024
  • Financieringsbureau: Center for Urban Mental Health
  • Totaalbedrag aan subsidiegeld: € 440.000

 

 • Online gezondheidsinformatie voor oudere kankerpatiënten: The Patient Navigator

Veel kankerpatiënten zoeken steeds vaker online naar gezondheidsinformatie. Het doel van deze studie is om voorspellers en uitkomsten te identificeren van het online zoeken naar gezondheidsinformatie door oudere kankerpatiënten. Verder wordt een online patiëntgerichte tool die is ontwikkeld voor nieuw gediagnosticeerde colorectale kankerpatiënten, geëvalueerd in een gerandomiseerde gecontroleerde studie. De resultaten geven aan dat een hogere leeftijd, een lager opleidingsniveau en meer kankergerelateerde stress positief verband houden met de hoeveelheid informatie die online wordt gezocht naar gezondheidsinformatie. Er werden echter geen effecten gevonden van het online zoeken naar gezondheidsinformatie op de participatieniveaus van patiënten, de tevredenheid over de raadpleging en het terugroepen van informatie. Met betrekking tot de Patient Navigator zal informatie aan patiënten worden verstrekt in verschillende multimediaformats. Daarom verwachten we dat deze tool een positieve invloed zal hebben op de patiëntenparticipatie tijdens consulten met clinici, evaluatie van de informatievoorziening en informatieherinnering.

 • Hoofdonderzoekers: prof. Julia van Weert, prof. Ellen Smets, dr. Barbara Schouten
 • Status: einddatum doctoraatsproject 2021
 • Financieringsinstantie: ASCoRAndere onderzoeken:Tolkgemedieerde communicatie in de huisartspraktijk (met Rena Zendedel, Julia van Weert & Bas v.d. Putte)

  The Health Communicator: systematische ontwikkeling van een digitale tool voor het overbruggen van taal- en culturele barrières tussen oudere patiënten en hun zorgverleners (met Hande Sungur, Julia van Weert en Maria van den Muijsenbergh)

  Communicatie met Turkse patiënten in de huisartspraktijk: Interculturele medische communicatie (met Sanne Schinkel, Julia van Weert & Bas v.d. Putte).

  Dance4life: Een hiv-preventieprogramma voor en door jongeren(met Barbara Schouten, Silvia Hermanns, Annemiek Linn en Martijn Vlug)