dr. Annemiek Linn

 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
  Programmagroep: Persuasive Communication
 • Nieuwe Achtergracht 166
  1018 WV Amsterdam
 • A.J.Linn@uva.nl


Naam: Dr. Annemiek J. Linn
PhD: 2013, Universiteit van Amsterdam
Promotor: Prof. Edith Smit
Co-promotor(s): Prof. Julia van Weert
Co-promotor(s): Prof. Liset van Dijk
MSc: 2009, Universiteit van Amsterdam
Specialiteiten: gezondheidsinformatie-op-maat, internetgebruik, arts-patiëntcommunicatie, technologie, convergentie

Onderzoek:Annemiek Linn studeerde Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In 2013 verdedigde ze met succes haar proefschrift “The value of tailored communication in promoting medication intake behavior”. Nadat zij haar PhD behaald had, bleef zij werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam als Universitair Docent (UD) Gezondheidscommunicatie. In de functie als UD wilt zij meer inzicht krijgen in hoe de twee primaire bronnen van gezondheidsinformatie voor patiënten – het internet en informatie verstrekt door hun arts – succesvol kunnen worden gecombineerd. In 2018 is zij één dag per week als postdoc en projectleider werkzaam voor het Amsterdam UMC, locatie AMC op het project: Fall-risk increasing drugs: implementing a computerized clinical decision support system for effective withdrawal. Daarnaast is Annemiek lid van International Communication Association, het Centre for Adherence Research Netherlands, NeSCoR, NeFCA, Patient Provider- Interaction netwerk, zit zij de wetenschappelijke commissie van European Society for Patient COMpliance and Persistance in de adviesraad van het MAKE IT consortium.

Projecten: Hieronder staat een lijst van de onderzoeksprojecten waar Annemiek bij betrokken is (geweest) als onderzoeker en/of begeleider:

 • Dr. Google in de spreekkamer – hoe gebruiken kankerpatiënten internet? Hoe beïnvloedt het internetgebruik de communicatie tussen de arts en patiënt en het welzijn van patiënten?

Het doel van dit project is om beter inzicht te krijgen in de gevolgen van het gebruik van online informatie door patiënten met kanker. Daartoe wordt onderzocht welke patiënten online gezondheidsinformatie zoeken (hun persoonlijke, medische en psychologische kenmerken), hoe zij dat doen, wanneer, met welk doel en welke invloed dat heeft op hun informatie verwerking en welbevinden. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre patiënten online informatie met hun arts bespreken, waar dat van afhangt en welke gevolgen dat heeft voor de relatie met hun arts en hun welbevinden. Tenslotte zal gekeken worden of de manier waarop internet informatie wordt besproken tijdens een consult gevolgen heeft voor hun informatie verwerking, de relatie met hun arts en hun welbevinden.

  • Promovendus: Pascale Kwakman
  • Co-promotoren: dr. Marij Hillen en dr. Annemiek Linn
  • Promotoren: Prof. Julia van Weert en Prof. Ellen Smets
  • Status: gestart september 2020

 

 • Verbeteren van valpreventie door de ontwikkeling van een geautomatiseerd klinisch beslissingsondersteuningssysteem: de effectiviteit van geïndividualiseerde medicatiereview (ADFICE_IT)

Het doel van dit project is het bevorderen van de afbouw van valrisicoverhogende medicatie en het reduceren van het aantal valincidenten onder ouderen. Binnen het project wordt een klinische beslissingsondersteuning (Clinical Decision Suppport System, CDSS) en patiënten portaal ontwikkeld voor de valpoliklinieken in de 2e en 3e lijn. Het systeem zal geïntegreerd worden met het medische dossier. Het CDSS genereert medicatie-gerelateerd behandeladvies op basis van de ingevoerde patiëntendata in het medisch dossier. Het advies is gebaseerd op de meest recente nationale en internationale richtlijnen en op predictiemodellen. Het behandeladvies wordt zowel aan de zorgverlener als de patiënt op begrijpelijke manier getoond. Het doel hiervan is inzichtelijk maken welke medicatie-gerelateerde behandelopties er zijn. Daarnaast kan het de zorgverlener en de patient ondersteunen in een shared-decision making gesprek over de afbouw of stoppen van valrisicoverhogende medicatie.

 • Promovendus: Kimberly Ploegmakers
 • Co-promotoren: Ace Medlock en Annemiek Linn
 • Promotoren: Prof. Julia van Weert en Prof. Nathalie van der Velde
 • Status: gestart april 2018
 • Promovendus: Kelly de Wildt
 • Co-promotoren: dr. Natasja van Schoor en dr. Annemiek Linn
 • Promotoren: Prof. Julia van Weert en Prof. Nathalie van der Velde
 • Status: gestart september 2020

 

 • Op TRACk: een gemengde interventie die traceren, voorbereiden en counselen omvat om de inhalatietechniek en therapietrouw bij patiënten met een longziekte te verbeteren

In totaal gebruikt 70% van de patiënten hun inhalatiemedicatie niet correct, wat leidt tot verminderde ziektecontrole, verminderde kwaliteit van leven, hoger risico op exacerbaties, hoger gebruik van de gezondheidszorg en hogere gezondheidszorgkosten. Een onjuiste inhalatietechniek en een slechte therapietrouw zijn sleutelfactoren die de ziektebestrijding negatief beïnvloeden. Het doel van dit project is om de (kosten) effectiviteit van TRACk te herdefiniëren en te testen, een gemengde interventie waarin twee innovatieve en bewezen succesvolle elementen worden gecombineerd tot één en toegepast om de therapietrouw van inhalatiemedicatie en inhalatietechniek te verbeteren bij patiënten met astma / COPD. om betere gezondheidsresultaten te verkrijgen.

 • Promovendus: Roland te Paske
 • Co-promotoren: dr. Marcia Vervloet, dr. Job van Boven en dr. Annemiek Linn
 • Promotor: Prof. Liset van Dijk
 • Status: gestart september 2020

 

 • The pros and cons of using online health information: Unraveling underlying mechanisms of synergy effects in health communication

Steeds meer kankerpatiënten gebruiken het internet voor informatie en support. We weten echter niet wat voor invloed het gebruik van het internet heeft op de arts-patiënt communicatie. In dit onderzoek wordt verwacht dat het combineren van deze primaire bronnen van gezondheidsinformatie voor patiënten – het internet en informatie verstrekt door hun arts, een positief effect heeft op patiënt uitkomsten indien de informatie in lijn met elkaar is. Door gebruik te maken van innovatieve methoden, zoals big data, biedt dit project een nieuw perspectief op het combineren van online gezondheidsinformatie en arts-patiënt communicatie.

 • Promovendus: Remco Sanders
 • Co-promotor: dr. Annemiek Linn
 • Promotoren: Prof. Julia van Weert en Prof. Rens Vliegenthart
 • Status: gestart september 2016

 

 • Gebruik van chatbots bij medicatiebegeleiding in de apotheek

Medicatiebegeleiding is tot op heden vaak aanbod gestuurd (het proces van het ziekenhuis en de apotheek is leidend), een patiënt wordt begeleid bij medicatiegebruik en geïnformeerd over medicatie op momenten dat de zorgverlener het nodig vindt en op manieren die bij het werkproces van de zorgverlener passen. Door deze medicatiebegeleiding ook vraag gestuurd aan te bieden (op momenten dat de patiënt medicatiebegeleiding kan gebruiken omdat er problemen zijn met of vragen over medicatiegebruik) wordt het patiëntproces centraal gesteld. Hiertoe wordt de potentie van een chatbot, avatar en gebruik van social media onderzocht.

 • Projectleider: Bart van den Bemt
 • Onderzoekers: Victor Huiskes, dr. Nadine Bol, Chris van der Lee en dr. Annemiek Linn
 • Status: gestart maart 2020

 

 • Het FAMICOM project

Op de neonatale -, pediatrische – en volwassen intensive care worden dagelijks verstrekkende behandelbeslissingen genomen. Vaak zijn kritiek zieke patiënten zelf niet (meer) in staat om te beslissen over hun behandelbeleid. Het zijn hun naasten die dit in hun plaats moeten doen. Open en gelijkwaardige gesprekken, waarin artsen en naasten hun kennis, ervaringen, zorgen en voorkeuren delen, dragen bij aan een weloverwogen beslissing waarin de kwaliteit van leven van de patiënt centraal staat en – als het echt niet anders meer kan – een waardig sterven. Met dit project willen we bijdragen aan concrete verbeteringen in het overleg- en besluitvormingsproces met naasten binnen de intensive care. Op basis van de onderzoeksuitkomsten worden de volgende interventies ontwikkel: 1) trainingsmodules voor neonatologen, kinderartsintensivisten en intensivisten in opleiding en een begeleide intervisie-tool voor stafleden; 2) podcastserie bestaande uit 10 afleveringen; 3) flowchart voor het overleg- en besluitvormingsproces.

 • Projectleider: Mirjam de Vos
 • Onderzoekers: Prof. Ellen Smets, Aranka Akkermans, Amber Spijkers, Milou Zwarteveen, Sanne Prins en dr. Annemiek Linn
 • Status: gestart december 2019

 

 • Het communiceren van zorgen in de oncologische setting

Het doel van dit project is dan ook om inzicht te krijgen in onderliggende redenen van het al dan niet uiten van zorgen tijdens een consult en mogelijkheden om dit te verbeteren. In totaal ervaart 64% van de (ex-) patiënten met kanker zorgen over psychosociale zaken, zoals angst, onzekerheid, en verminderd zelfvertrouwen. Wanneer dit soort zorgen zich opstapelen, kunnen ze het ziekteproces en welzijn van de patiënt negatief beïnvloeden. Door optimale communicatie tussen de patiënt en zijn of haar zorgverlener kan de opstapeling van zorgen verminderd, of soms zelfs voorkomen, worden. Patiënten kunnen bijdragen aan optimale communicatie door actief te participeren en hun zorgen te uiten tijdens het consult. Zorgverleners kunnen bijdragen door goed te luisteren, de zorgen van de patiënt te exploreren en met empathie te reageren. Dit kan leiden tot positieve resultaten voor de patiënt, zoals minder psychosociale klachten en een beter welzijn. Een van de redenen voor de suboptimale communicatie is dat veel patiënten hun zorgen niet expliciet maar impliciet uiten. Om interventies te kunnen ontwikkelen die patiënten kunnen ondersteunen bij het uiten van hun zorgen tijdens gesprekken met hun zorgverlener, is het van cruciaal belang om eerst te begrijpen waarom sommige patiënten hier geen en anderen hier wel moeite mee hebben.

 • Promovendus: Kim Brandes
 • Co-promotor: dr. Annemiek Linn
 • Promotoren: Prof. Edith Smit en Prof. Julia van Weert
 • Status: afgerond 2017

 

 • De waarde van communicatie-op-maat in het bevorderen van medicatiegebruik

Het is algemeen bekend dat met name chronische patiënten moeite hebben met het correct innemen van hun geneesmiddelen. Onderzoek wijst uit dat 30-50% van de chronisch zieke patiënten therapieontrouw zijn. Dit kan leiden tot een overdosering van de geneesmiddelen (of juist het tegenovergestelde), onnodige ziekenhuisopname, onnodige extra onderzoeken, progressie van de ziekte, mislukking van de behandeling en extra kosten. Het bevorderen van therapietrouw is daarmee een belangrijk aspect geworden in de behandeling. Om therapietrouw te bevorderen, moeten interventies afgestemd worden op de individuele patiënt om maximaal effect te bereiken. Hoewel maatwerk wordt beschouwd als een veelbelovende strategie in het bevorderen van therapietrouw, is er weinig bekend op welke manier de boodschap het beste gebracht kan worden (met andere woorden welke mediastrategieën gebruikt kunnen worden), en hoe de inhoud kan worden aangepast aan de individuele ontvanger. Het doel van dit project is daarom om een theoretisch en empirisch onderbouwde op maat gemaakte, multimedia interventie te ontwikkelen welke therapietrouw bij chronisch zieke patiënten verhoogt.

 • Promovendus: Annemiek Linn
 • Co-promotoren: Prof. Julia van Weert en Prof. Liset van Dijk
 • Promotor: Prof. Edith Smit
 • Status: afgerond 2013