dr. Annemiek Linn

  • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
    Programmagroep: Persuasive Communication
  • Nieuwe Achtergracht  166
    1018 WV  Amsterdam
  • A.J.Linn@uva.nl

Naam: Annemiek J. Linn
PhD: 2013, Universiteit van Amsterdam
Proefschrift: The value of tailored communication in promoting medication intake behavior
MSc: 2008, Universiteit van Amsterdam
Interesses: Gezondheidsinformatie op maat, nieuwe technologieën, arts-patiëntcommunicatie
Onderzoek: In haar onderzoek streeft ze ernaar om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van op maat gemaakte communicatie en de effecten hiervan op gedrag (met name therapietrouw). In haar onderzoek kijkt Annemiek met name  naar de mogelijkheden om nieuwe technologieën in te zetten om de communicatie tussen arts en patiënt op maat aan te passen op de behoefte van de patiënt. Daarnaast is Annemiek ook betrokken in verschillende andere onderzoeksprojecten waaronder onderzoek naar synergie effecten bij arts-patiëntcommunicatie, de patiënts impliciete attitude ten opzichte van medicatiegebruik. Dit alles resulteerde in verschillende financieringstoezeggingen. Tevens is ze consulterend editor van Patient Preference and Adherence, zit ze in het bestuur van Centre for Adherence Research Netherlands, zit zij in het wetenschappelijk bestuur van de European Society for Patient COMpliance and Persistance en is zij lid van NeSCoR, NeFCA en het Patient Provider Interaction network.

Link: klik hier