Doornenbal, F, Schouten, B., De Graaf, H., & Meijer, S. (2009). Seksuele mediaconsumptie van Nederlandse, Turkse en Marokkaanse jongeren: Een voorspellend model op basis van seksuele karakteristieken. Tijdschrift voor Seksuologie, 33(2), 134-140.

Abstract: Het seksueel gedrag en de houding van jongeren tegenover seks zou negatief worden beïnvloed door seksuele mediaconsumptie. Deze negatieve gevolgen zijn echter niet eenduidig aangetoond. Daarbij wordt in onderzoek vaak voorbijgegaan aan het feit dat jongeren behoefte hebben aan informatie over seksualiteit en hier zelf in de media naar op zoek gaan. In deze studie is daarom gezocht naar karakteristieken van Nederlandse, Marokkaanse en Turkse jongeren die hun seksuele mediaconsumptie voorspellen. De seksuele mediaconsumptie van autochtoon Nederlandse jongens en meisjes kan voor ongeveer 25 procent worden voorspeld door de mate waarin ze communiceren over seks, de mate van seksuele gerichtheid en de evaluatie van seksuele media-inhoud. Voor Marokkaanse jongens is geen significant voorspellend model voor hun seksuele mediaconsumptie gevonden, maar bij Marokkaanse meiden wordt 41 procent van hun seksuele mediaconsumptie voorspeld door de mate van seksuele gerichtheid. Bij Turkse jongens voorspellen ervaring met geslachtgemeenschap, de mate van seksuele gerichtheid en de evaluatie van seksuele media-inhoud 69,7 procent van de seksuele mediaconsumptie en bij Turkse meiden wordt 90,2 procent van de seksuele mediaconsumptie voorspeld door de mate waarin ze communiceren over seks. Uit de resultaten ‘komt dus naar voren dat er grote verschillen bestaan op het gebied van etniciteit en geslacht in het verklaren van de mate van seksuele mediaconsumptie. Zo blijkt bijvoorbeeld dat Turkse en Marokkaanse meiden in vergelijking met Nederlandse meiden weinig seksuele media-inhoud consumeren en relatief veel seksuele schaamte ervaren. Het is dan ook belangrijk dat gender en cultureel-sensitieve voorlichtingsprogramma’s worden ontwikkeld.

Link: http://www.tijdschriftvoorseksuologie.nl/archief/tvs2009-02/tvs%20editie%2033-2%20doornenbal%20et%20al.pdf