Directeur RIVM hoogleraar bij Persuasieve Communicatie

Gepubliceerd op 8 maart 2019 – Prof. dr. ir. Johannes (Hans) Brug, de huidige directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), is benoemd als onbezoldigd hoogleraar Health Behaviour bij onder andere de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Brug was tot september 2018 decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de UvA. In zijn rol als hoogleraar zal Hans Brug onderzoek naar gedrag en gezondheid, en hoe dit door middel van effectieve communicatie kan worden bevorderd.

Gezond gedrag en een gezonde leefstijl zijn van groot belang voor de kwaliteit van leven van mensen. Een gezonde leefstijl is de belangrijkste bepalende factor voor vermijdbare ziekte en sterfte, en essentieel voor behandeling en revalidatie van lichamelijke en psychische aandoeningen. In het vakgebied Health behaviour staat het stimuleren en faciliteren van gezond gedrag centraal. Als hoogleraar richt Brug zich dan ook op onderzoek naar belangrijke en veranderbare determinanten van gedrag en toepassing en naar effecten ten behoeve van de bevordering van gezond gedrag, met speciale belangstelling voor gezond eet- en beweeggedrag. In een interview meldt Hans Brug dat mensen gestimuleerd moeten worden om gezonde keuzes te maken. Gezond gedrag moet eenvoudig toe te passen zijn. Making the healthy choice the easy choice, zegt de WHO al jaren, en de healthy choice kan ook nog wat vaker the default choice worden. Op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport word je bijvoorbeeld goed attent gemaakt op de trap die je kunt nemen, en als je de trap op loopt zijn er onderhoudende teksten om je te motiveren.

Met de aanstelling van Brug wil de UvA de uitwisseling van kennis bevorderen tussen de universiteit, het Amsterdam UMC en het RIVM. Naast bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek zal Brug ook college geven of voordrachten verzorgen op het terrein van health behaviour en gezondheidsbevordering.

Vanwege het multidisciplinaire karakter van het vakgebied is Brugs leerstoel ingebed bij zowel de programmagroep Persuasieve Communicatie van de FMG als de afdeling Sociale geneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Meer informatie staat hier.