De wisselwerking tussen instrumentele en emotionale zorgen onder patiënten met kanker

Gepubliceerd op 29 maart 2017 – Patiënten met kanker ervaren veel zorgen, zoals angst voor de bijwerkingen van behandelingen. Uitingen van dit soort zorgen worden echter niet altijd herkend door zorgverleners. Samen met collega’s van de afdeling Communicatiewetenschappen, toont Kim Brandes in recent onderzoek aan dat patiënten hun zorgen beschrijven als een continue wisselwerking tussen instrumentele en emotionele zorgen.
In voorgaand onderzoek lag de focus vooral op het in kaart brengen van wat voor soort zorgen patienten ervaren en hoe deze besproken worden in consulten. Dit werd gedaan door patiënten lijsten te laten invullen met onderwerpen waar men zich zorgen over kan maken en door consulten op te nemen en te coderen met codeerschema’s. In dit onderzoek werden groepsinterviews met (ex)-patiënten gehouden om inzicht te krijgen in hoe patiënten zelf hun zorgen beschrijven als zij hier open en vrij over kunnen praten. De resultaten laten zien dat patiënten enerzijds hun zorgen beschrijven als iets instrumenteels, dat wil zeggen informatiegerelateerde zorgen over bijvoorbeeld te veel, te weinig of onjuiste informatie. Andersijds beschrijven zij zorgen als emoties zoals angst, frustratie en verdriet. Patiënten gaven ook aan dat er een continue wisselwerking is tussen deze twee type zorgen en dat ze moeilijk los van elkaar gezien kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is dat onjuiste informatie kan leiden tot gevoelens van frustratie. De onderzoekers adviseren dat rekening gehouden moet worden met deze wisselwerking bij het meten en coderen van zorgen. Wanneer dat gebeurt, kunnen er handvaten gecreëerd worden voor zorgverleners om patronen van zorgen beter te herkennen in consulten.

Meer lezen? Brandes, K., van der Goot, M.J., Smit, E.G., van Weert, J.C.M., & Linn, A.J. Understanding the interplay of cancer patients’ instrumental concerns and emotions. Patient Education and Counseling. Advance online publication. doi:10.1016/j.pec.2017.02.002

Link: klik hier