De wensen en behoeften van huisartsen voor een klinisch beslissingsondersteuningssysteem

Gepubliceerd op 19 januari 2023 – Een beslissingsondersteuningssysteem kan van grote waarde zijn voor het faciliteren van gedeelde besluitvorming in de eerstelijns zorg. Onze focusgroepen onderzochten de behoeften en wensen van huisartsen voor een beslissingsondersteuningssysteem in het kader van valpreventie. De bevindingen geven een belangrijk overzicht van de behoeften en wensen van huisartsen voor een beslissingsondersteuningssysteem dat wordt gebruikt om het medicatie-gerelateerde valrisico te verminderen. 

Samen beslissen is waardevol voor de algehele zorgkwaliteit, maar wordt in de praktijk vaak niet optimaal toegepast. Dit is ook problematisch geweest in de context van het medicatie-gerelateerd valrisico van oudere patiënten. Binnen het door NWO gefinancierde project SNOWDROP willen ACHC-leden Leonie Westerbeek, Annemiek Linn en Julia van Weert samen met hun collega’s van het AmsterdamUMC een beslissingsondersteuningssysteem ontwikkelen die gedeelde besluitvorming in het kader van medicatie-gerelateerde val preventie in de eerste lijn bevordert.

Het implementeren van beslissingsondersteuning in de eerstelijnszorg is een uitdaging, gezien de grote verscheidenheid aan patiënten en workflows. Het is daarom erg belangrijk om de gebruikersbehoeften te begrijpen bij het ontwikkelen van beslissingsondersteuningssystemen. Binnen dit project wordt een user-centered design benadering toegepast, wat inhoudt dat eindgebruikers worden betrokken bij het ontwerp- en ontwikkelingsproces van het systeem. Voor dit onderzoek zijn focusgroepen gehouden met huisartsen om inzicht te krijgen in hun behoeften, wensen en verwachtingen voor dit systeem. Tijdens de focusgroepen kwamen belangrijke thema’s zoals de werkwijze van de huisarts aan de orde. Huisartsen benadrukten dat het een grote uitdaging is om het systeem zo te ontwikkelen dat het gebruik ervan past in de verschillende workflows van verschillende praktijken. Huisartsen spraken ook een sterke voorkeur uit voor een visuele weergave van het valrisico van de patiënt en voor het weergeven van adviezen op eigen verzoek.

De bevindingen van deze studie zijn gebruikt om een ​​eerste prototype van het SNOWDROP beslissingsondersteuningssysteem te ontwikkelen, en kunnen ook worden gebruikt om de ontwikkeling van medicatie gerelateerde beslissingsondersteuningssystemen in een bredere context te ondersteunen. De wensen en behoeften van oudere patiënten wat betreft deze interventie en een bijbehorend patiënten portaal zijn in een aparte interview studie onderzocht.

Lees het hele artikel hier.