De rol van interpersoonlijke communicatie in de context van gezondheidsvoorlichting

Veel onderzoek laat zien dat interpersoonlijke communicatie tussen mensen meer invloed heeft dan gezondheidscommunicatie door professionals, vaak in ongezonde richting. Dit project wil meer inzicht geven in hoe mensen onderling communiceren over een bepaald gezondheidsgedrag en welke invloed dit heeft op hun eigen gezondheidsgedrag. Interpersoonlijke communicatie kan ook de effecten van professionele gezondheidscommunicatie (bv. campagnes) zowel versterken als verzwakken. Meer kennis over deze interpersoonlijke communicatie is noodzakelijk om te kunnen anticiperen op de sociale interactie tussen mensen over campagnes. Dit kan leiden tot inhoudelijke aanpassingen van campagne-uitingen die de effectiviteit van campagnes vergroten door mensen te stimuleren om positiever over gezondheidsgedrag te praten. Op deze manier kan de persuasieve kracht van interpersoonlijke communicatie worden gebruikt om gezondheid te bevorderen. Tot op heden zijn onder dit project diverse onderzoeken gedaan of lopend op het terrein van alcohol, tabak, cannabis, condoomgebruik en campagnes van de Rijksoverheid.

Onderzoeksteam: prof. Bas van den Putte
dr. Gert-Jan de Bruijn
dr. Hanneke Hendriks
Status: Lopend sinds 2011
Financiering: Amsterdam School of Communication Research / ASCoR