De rol van entertainment-education in het bevorderen van pro-sociaal gedrag

Entertainment-educatie wordt steeds vaker ingezet als een persuasieve strategie om gezondheidsgedrag te veranderen omdat het de nadelen van traditionele persuasieve boodschappen (bijvoorbeeld het doorhebben van de persuasieve intentie en weerstand) omzeilt. Het plaatsen van educatieve gezondheidsboodschappen in entertainment kan op een betrouwbare manier gedaan worden en is een veelbelovende methode voor het beïnvloeden van kennis, attitude en gedrag met betrekking tot gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Aangezien er meer en meer consensus is dat puur informatie en educatieve benaderingen in het ontwikkelen van gezondheidsboodschappen ineffectief zijn, wordt deze methode, genoemd entertainment-educatie, steeds populairder. In dit project onderzoeken we hoe mensen reageren op entertainment-educatie wanneer er gebruikt wordt gemaakt van waarschuwingen waarin de persuasieve intentie van de het programma onthuld wordt, en onderzoeken we de effecten van framing in entertainment-education. Daarnaast onderzoeken we de effecten en ethische evaluaties van verschillende persuasieve strategieën die in entertainment-educatie programma’s worden gebruikt.

Onderzoeksteam: Elsbeth Asbeek Brusse (Promovendus)
Dr. Marieke Fransen (copromotor)
Prof. Edith Smit (promotor)
Status: Lopend sinds 1 November 2008
Financiering: Amsterdam School of Communication Research/ASCoR