De rol van de gezondheidsvaardigheden bij het beoordelen van online gezondheidsinformatie

Veel gebruikers van gezondheidswebsites hebben moeite met het beoordelen van de kwaliteit van de informatie die ze online vinden. Zij hebben de neiging om de informatie te beoordelen op basis van criteria die volgens richtlijnen geen indicator voor kwaliteit zijn. Vooral mensen met lage gezondheidsvaardigheden (‘health literacy’) maken weinig gebruik van objectieve beoordelingscriteria.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van een mixed-methoden onderzoek dat onlangs is gepubliceerd in Patient Education and Counseling door Nicola Diviani, Bas van den Putte, Corine Meppelink en Julia van Weert. Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen, te beoordelen en te toe te passen bij het nemen van gezondheidsbeslissingen. De studie maakt deel uit van een groter project dat door middel van een persoonsgebonden subsidie ​​aan Nicola Diviani door de Zwitserse National Science Foundation wordt gefinancierd. De gegevens werden verzameld door middel van kwalitatieve diepte interviews en enquêtes onder een steekproef van 44 Italiaans sprekende inwoners van Zwitserland. Gebaseerd op deze resultaten pleiten de auteurs voor patiëntenvoorlichting die gericht is op het vergroten van het bewustzijn van verschillen in de betrouwbaarheid van online gezondheidsinformatie en op het bevorderen van het beoordelen van de kwaliteit van websites op basis van vastgestelde beoordelingscriteria, met name bij burgers met lage gezondheidsvaardigheden.

Link: klik hier