De rol van de familietolk in huisartsconsulten

RisicogroepenHuisartsen, tolken en patiënten van Turkse afkomst denken verschillend over de rol van een familietolk in huisartsconsulten. Patiënten hebben veel vertrouwen in de familietolk en voelen zich gesterkt door de tolk, terwijl huisartsen juist weinig vertrouwen hebben in de familietolk en vinden dat zij minder controle over het gesprek hebben als er een familietolk aanwezig is.

Dit blijkt uit een deze week verschenen publicatie in Patient Education & Counseling van Rena Zendedel, Barbara Schouten, Julia van Weert en Bas van den Putte die door middel van diepte- interviews de perspectieven hebben vergeleken van huisartsen, patiënten van Turkse afkomst en familietolken.

Link naar het artikel: http://www.pec-journal.com/article/S0738-3991%2815%2930174-9/abstract

Link naar interview met Rena Zendedel: https://www.aof-amsterdam.nl/index.php/42-je-weet-als-huisarts-nooit-of-je-de-waarheid-hoort-informele-tolken-versus-de-tolkentelefoon