De relatie tussen sociale media en welzijn en de rol van digitale traceergegevens

Gepubliceerd op 29 juni 2023 – Het artikel “Leaving traces behind: Using social media digital trace data to study adolescent wellbeing” van Mubashir Sultan, Christin Scholz en Wouter van den Bos, biedt een kader voor het bestuderen van relaties tussen het gebruik van sociale media en het welzijn van adolescenten met behulp van digitale trackinge data. 

De auteurs benadrukken dat digitale tracking data een belangrijk instrument zijn om de beperkingen van eerder onderzoek naar sociale media en welzijn aan te pakken. Bestaand werk, dat grotendeels gebaseerd is op zelfrapportage van schermgebruik, heeft namelijk tegenstrijdige resultaten opgeleverd: sommige studies rapporteren negatieve effecten van het gebruik van sociale media op welzijn, anderen rapporteren positieve effecten, en weer anderen rapporteren geen effecten. Recentelijk hebben verschillende wetenschappers dan ook gepleit voor meer granulariteit in de meting van het gebruik van sociale media, met inbegrip van soorten, gebruik en soorten gebruikers. Sultan et al. stellen dat digitale tracking data een rijke set contextuele variabelen kunnen opleveren op een schaalbare en objectieve manier. Dit artikel biedt een kader voor toekomstig onderzoek naar het gebruik van social media en welzijn door het identificeren van mogelijkheden om bestaande beperkingen aan te pakken, concrete praktische benaderingen te schetsen, en potentiële barrières te identificeren die moeten worden Beslecht om belangrijke relaties op individueel, groeps- en populatieniveau te bestuderen.

Lees het artikel hier.

Dit werk werd ondersteund door C.S. en is onderdeel van een NWO Veni-project (met projectnummer VI.veni.191G.034), dat (deels) wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). W.v.d.B. wordt ondersteund door het European Research Council-subsidienummer (ERC2018-StG-803338) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek-subsidienummer (NWO-VIDI 016.Vidi.185.068).