Interpersoonlijke communicatie om effectiviteit te vergroten van een anti-alcohol interventie voor MBO-studenten

Dit promotieonderzoek heeft als doel om te onderzoeken welke aspecten de effectiviteit van interpersoonlijke communicatie over alcohol en binge drinking bepalen. Hiermee willen we te weten komen hoe interpersoonlijke communicatie kan worden toegepast ter verbetering van anti-alcohol campagnes gericht op adolescenten.

Aspecten zoals valentie (inhoud van chats), populariteit en vriendschap worden onderzocht. Meer specifiek onderzoeken we de invloed van deze aspecten op de attitude en gedragsintentie van adolescenten ten opzichte van alcoholgebruik en binge drinking. In de laatste fase van dit project worden de verkregen inzichten gebruikt om de effectiviteit te vergroten van een nieuwe anti-alcohol interventie voor MBO-studenten die het Trimbos Instituut momenteel aan het ontwikkelen is. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Trimbos Instituut.

Onderzoeksteam: Elroy Boers (promovendus)
Prof. Bas van den Putte, Prof. Hans Beentjes en Dr. Hanneke Hendriks (promotoren)
Status: Gestart 1 september 2014, afgerond 2018
Financiering: Amsterdam School of Communication Research / ASCoR