‘De huisarts zal het wel weten’: Effecten van websitemarketing door medische klinieken binnen het poortwachtermodel

Gepubliceerd op 18 juni 2017 – Zelfstandige medische klinieken besteden veel aandacht aan marketingcommunicatie. Over het effect van marketingcommunicatie door medische instellingen is –ook internationaal- echter nog heel weinig bekend. Dit onderzoek is een van de eerste systematische studies naar het effect van websitemarketing voor medische behandelingen op de behandelkeuzes van patiënten.

Een groep Nederlanders werd allereerst gevraagd om zich voor te stellen dat ze last hadden van een vervelende maar niet levensbedreigende aandoening, waaronder spataderen, een maagzweer en een liesbreuk. Daarna bracht de ene groep een bezoek aan een –bestaande- website van een Nederlands zelfstandig behandelcentrum op het gebied van hun aandoening, terwijl de controlegroep een bezoek bracht aan een bestaande website van een onafhankelijke organisatie met informatie over de medische behandeling van deze aandoening.

Het bezoek aan de websites van de zelfstandige behandelcentra riep in eerste instantie een duidelijk verhoogde interesse op om te kiezen voor het behandelcentrum. Dit effect verminderde echter als mensen werd gevraagd of ze hun huisarts zouden vragen om een verwijzing naar een behandelcentrum of zouden meegaan met de verwijzing door de huisarts naar een ‘gewoon’ ziekenhuis. Met name de groep die de websites van behandelcentra hadden gezien, gaf hiervoor als reden: ‘de huisarts zal het wel het beste weten’.
De conclusie van het onderzoek is dat het effect van marketingcommunicatie voor medisch-specialistische zorg in landen zoals Nederland wordt beperkt door het vertrouwen in de huisarts als ‘wegwijzer’ voor medisch-specialistische zorg.

Meer lezen? Zwier, S. (2017).’On the doctor’s orders’: A pilot study of the effects of website marketing for medical specialist providers under gatekeeping arrangements. Health Marketing Quarterly. Advance online publication. doi: 10.1080/07359683.2017.1310551

Link: klik hier