De Health Communicator: systematische ontwikkeling van een online tool voor oudere migranten patiënten met kanker

Ouderen met kanker vormen een risicogroep met betrekking tot miscommunicatie met hun zorgverleners. Dit risico is in nog sterkere mate aanwezig wanneer het niet-Westerse oudere patiënten met kanker betreft, vanwege een combinatie van taal- en sociaal-cultureel gerelateerde factoren. Cultuur gerelateerde opvattingen over ziekte, gezondheid en communicatie, alsmede relatief lage ‘gezondheidsvaardigheden’, een gebrekkige Nederlandse taalvaardigheid en het daarmee samenhangende gebruik van familieleden als tolk, staan een goede communicatie met deze oudere patiënten in de weg. Om aan deze problematiek tegemoet te komen is de Health Communicator ontwikkeld,  een meertalig anamnese- en video-voorlichtingssysteem. Het doel van dit project is de systematische ontwikkeling en implementatie van een oncologische module die wordt geïntegreerd in de Health Communicator voor oudere Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker (> 65 jaar) en hun zorgverleners (huisartsen, oncologisch verpleegkundigen). Deze module zal bestaan uit een cultuur-sensitieve antwoord gestuurde vragenlijst inclusief Question Prompt List (QPL) en video-voorlichtingsadviezen-op-maat. De oncologische module in de Health Communicator wordt op systematische wijze ontwikkeld en geëvalueerd volgens de richtlijnen van het Spiral Technology Action Research (STAR) Model. Einddoel van dit project is, door het bewerkstelligen van een betere communicatie en getailorde informatievoorziening tijdens en na het consult, een hogere tevredenheid met en begrip van de informatie onder deze patiëntenpopulatie te bereiken. Dit project is een samenwerking tussen het Radboud UMC en de Universiteit van Amsterdam.

Onderzoeksteam: Prof. Julia van Weert, Dr. Barbara Schouten, Hande Sungur (Postdoc)
Dr. Maria van den Muijsenbergh (Pharos/Radboud UMC)
http://www.pharos.nl/nl/home
Status: Gestart in mei 2016
Financiering: KWF kankerbestrijding