De barrières van praktijkondersteuners voor het geven van stoppen-met-roken ondersteuning

Gepubliceerd op 6 april 2017 – Bewezen effectieve stoppen-met-roken richtlijnen kunnen zorgprofessionals (zoals praktijkondersteuners) helpen bij het geven van gedragsmatige ondersteuning aan hun rokende patiënten. De meeste praktijkondersteuners leven deze richtlijnen echter niet volledig na, wat het effect van hun stoppen-met-roken ondersteuning beperkt. Interventies zijn nodig om naleving van richtlijnen onder praktijkondersteuners te verbeteren, om het effect van hun stoppen-met-roken ondersteuning te vergroten.

Om deze effectieve interventies te ontwikkelen, is kennis nodig over de redenen van praktijkondersteuners die hun naleving van deze richtlijnen verklaren. Om die reden heeft Eline Smit, samen met collega’s van de Universiteit Maastricht, een kwalitatief behoeftenonderzoek gedaan onder 19 praktijkondersteuners die gedragsmatige ondersteuning geven aan rokers. Het onderzoek werd gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

In de individuele interviews beschreven praktijkondersteuners zowel psychologische (bijv. een lage eigen-effectiviteit voor het vergroten van de motivatie van patiënten) als praktische barrières (bijv. achterhaalde informatie over de vergoeding van stoppen-met-roken ondersteuning) voor het geven van stoppen-met-roken ondersteuning. De meeste praktijkondersteuners die geïnterviewd werden waren geïnteresseerd in online ondersteuning bij het overwinnen van deze barrières.

De auteurs adviseren dat dit soort online ondersteuning specifiek aandacht besteed aan de lage eigen-effectiviteit door peer modelling (bijv. door het delen van ervaringen van collega’s) en up-to-date informatie verstrekt, welke praktijkondersteuners kunnen gebruiken tijdens hun gesprekken met patiënten. Dit zal hopelijk leiden tot effectievere communicatie over stoppen met roken met hun rokende patiënten.

Meer lezen? de Ruijter, D., Smit, E. S., de Vries, H., Goossens, L., & Hoving, C. (2017). Understanding Dutch practice nurses’ adherence to evidence-based smoking cessation guidelines and their needs for web-based adherence support: results from semistructured interviews. BMJ Open, 7(3), e014154. doi:10.1136/bmjopen-2016-014154

Link: klik hier